Siirry suoraan sisältöön

D vitamiinin vajaus ja Covid-19

Tutkimukset.

Ei ole olemassa lopullisia lääketietellisiä todisteita D vitamiinin hyödyllisyydestä koronaviruksen ehkäisyssä tai hoidossa. On kuitenkin kymmeniä suppeita, osa laajempiakin, viitteitä antavia, tutkimuksia D vitamiinin vaikutuksista.

Useat suppeahkot koronavirusta koskevat tutkimukset ovat havainneet D vitamiinin vaikuttavan sekä sairastumiseen että taudin vakavuuteen.

Suomessa D vitamiinilisät ravinnossa ovat johtaneet väestön parempiin vitamiinitasoihin. Se on ilmeisesti auttanut suomalaisten selviämiseen hyvin koronaepidemiasta verrattuna moniin muihin maihin.

Englantilaiset tutkijat julkaisivat yhteenvedon SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamaan Covid-19 tautiin toukokuussa 2020 D vitamiinin merkityksestä: (1) D vitamiini on oleellinen yleiselle terveydentilalle. (2) Pohjoisilla leveysasteilla elävillä on yleisesti alhaiset D vitamiinitasot, erityisesti talvella. (3) Alhaiset D vitamiinin tasot kärjistävät Covid-19 tautia.

Jama network sivuston syyskuussa 2020 julkistama Chicagon yliopiston 489 henkilöä koskeva tutkimus havaitsi tartunnan olevan yleisempää (70%) niillä, joilla oli D vitamiinin vajaus.

Arvostettu The Lancet raportoi elokuussa 2020 metatutkimuksesta (useiden tutkimusten yhteenvedosta), joka havaitsi D vitamiinin vajauksen liittyvän vakaviin hengitystieoireisiin ja lisääntyneeseen menehtymisen riskiin.

 Lancet lehden tulokset vahvistuivat, kun New Jerseyn tutkijat julkistivat 17.09.2020 USA:n 50 osavaltioissa tehdyn tutkimuksen D vitamiinitasojen yhteydestä koronavirukseen sairastumiseen. Tutkimus käsitti yli 190 000 henkilöä, iältään keskimäärin 54 vuotiaita, joista 68% oli naisia. Tutkimus tehtiin maalis-kesäkuussa 2020 maksassa aktivoituneesta 25(OH)D D-vitamiinista.

Vajauksesta kärsivillä oli kaksinkertainen tartuntamäärä verrattuna riittävästi D vitamiinia saaneisiin.

Pieni, lokakuussa 2020 julkaistu satunnaisotannalla tehty 76 henkilön espanjalainen tutkimus , jossa hoidettiin  50 potilasta vahvalla D vitamiinin aktivoituneella kalsifediol annoksella ja 26 henkilöä hoidettiin samalla tavalla, mutta ilman D vitamiinia. Ilman D vitamiinia hoidetuista 50% joutui tehohoitoon, kun taas D vitamiinia saaneista vain yksi. Henkilöt ryhmiin oli valittu satunnaisesti.

British Medical Journal toteaa lokakuussa 2020, että on jo n. 30 tutkimusta, jotka osoittavat D vitamiinin (25(OH))D optimiarvojen vähentävän riskiä sairastua virustulehdukseen, riskiä sairastua taudin vakavaan muotoon ja myös riskiä menehtyä tautiin.

Muita tutkimuksia.

High dose vitamin D generally ill patients

Modulation of immune response to respiratory viruses by vitamin D

Lungs as target of Covid-19 infection: Protective common molecular mechanisms of ….

Vitamin D receptor genotype influences risk of upper respiratory infection

Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data

D vitamiinin saanti.

D vitamiinia voi saada auringon valon lisäksi myös ravinnosta lähinnä kaloista sekä vähän maksasta ja kananmunista. Myös sienistä voi sitä saada D2 muodossa D3: sijaan.

Ongelmia nykyihmiselle syntyy, kun asutaan pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa auringon valoa on niukasti suurimman osan vuotta. Kun kesälläkin tarvitaan ihoa peittävää vaatetusta. 

Tämän vuoksi eräissä maissa D vitamiinia lisätään ravintoon (Suomi, USA, Kanada, Norja, Ruotsi). Vain Suomessa D vitamiinin lisäys on kattavaa lähinnä maitotuotteissa ja jonkin verran aamiaismuroissa. Lisäksi Suomessa maitotuotteita käytetään laajasti, joten D vitamiinin lisäys on vaikuttavampaa kuin muissa maissa. 

Alla oleva kuvio osoittaa influenssoista johtuvien kuolemantapausten määrän suhdetta UV säteilyn määrään Oslon seudulla. 

D vitamiini ja UV sateily

Muissa maissa on myös laaja tummaihoisten vähemmistö, joka ei ihonvärinsä vuoksi saa riittävästi D vitamiinia auringosta, koska tumman ihon melaniini suojelee liialliselta D vitamiinilta. Nämä vähemmistöt eivät myöskään ole tottuneet käyttämään maitotuotteita, joissa olisi lisättyä D vitamiinia.

Eteläisimmissä maissa ei D vitamiinin lisäystä käytetä. Näissäkin maissa pitäisi käyttää, koska auringon paistaessa kuumasti ihmiset mieluummin pysyvät ilmastoiduissa sisätiloissa ja lähtevät ulos vasta illalla ilman viilennettyä. Monissa aurinkoisissa maissa on myös tapana pukeutua hyvin peittävästi tummilla vaatteilla. Varsinkin arabimaissa, joissa naisten pitää käyttää huntua.

Norjassa ja Suomessa tartuntamääriä vähentävät harva asutus ja lisäksi suuri vapaa-ajan asuntojen määrä, jolloin ihmiset pystyvät vetäytymään pois kaupungeista.

Edellä mainituista syistä Norjassa ja Suomessa koronakuolemat ovat olleet huomattavasti vähäisempiä kuin muualla.

D vitamiinin vajaus ja optimaaliset tasot 

Raja-arvot: 

Vakava puutos < 12 ng/ml = <30 nmol/l

Puutos             < 20 ng/ml        = <50 nmol/l

Vajaus              < 30 ng/ml = <75 nmol/l

Normaali tasoksi on määritelty 20-80 ng/ml

Optimaaliseksi tasoksi on yleensä laskettu 75 nmol/l eli 30 ng/ml. 

Päiväntasajan seudulla luonnonvaraisesti elävillä kansoilla D vitamiini veressä on tasolla 100 nmol/l. Sitä voidaan siis pitää turvallisena. Ennen suurten D vitamiinimäärien ottamista kannattaa tutkituttaa verikokeessa todellinen oma taso.

Ota D vitamiini aamulla rasvaisen kalan tai avokadon kanssa. Vitamiini imeytyy vain rasvan yhteydessä. Illalla otettuna se häiritsee melatoniinin erittymistä.

USA

42 prosentilla USA:n väestöstä on D vitamiinin vajausta. Talvella enemmän, kesällä vähemmän. 

Musta iho puolittaa D vitamiinin imeytymisen auringon UV säteilystä. Tämän vuoksi  Amerikan tummaihoisilla 84 prosentilla on D vitamiinin vajaus. Latinoväestöllä vajaus on 56 %:lla ja valkoisilla 35%. Koronakuolemat Amerikan valkoihoisilla ovat alle puolet tummaihoisten luvuista. 

Korona USA ssa

Kaavio tartunnoista leveyspiirin ja väestöryhmän mukaan USA:ssa.

Eurooppa

Euroopassa paras D vitamiinitaso ravinnosta saatuna on norjalaisilla, seuraavaksi suomalaisilla ja islantilaisilla. Ylivoimaisesti huonoin ravinnosta saatu D vitamiinin taso oli espanjalaisilla. Nutri-facts tutkimus paljastaa, että D vitamiinin vajaus oli suurempi Englannissa, Irlannissa ja Hollannissa kuin vähemmän auringon UV säteilyä saavissa Norjassa, Islannissa ja Suomessa. Norjalaiset ja islantilaiset saivat  D vitamiinia kalasta ja suomalaiset D vitamiinilisästä maitotuotteissa.

Incidence of coronavirus (COVID-19) deaths in the EEA and the UK October 19, 2020, by country

.

Koronakuolemat

D vitamiinien vajauksen syyt.

D vitamiinin vajaus väestössä on siis riippuvainen:

Alueen leveysasteesta (pohjoinen-etelä)

Asutuksen tiheydestä

Tummaihoisten osuudesta väestössä

Ruokavaliosta (kalan osuus)

D vitamiinin lisäyksestä ravintoon

Auringossa oleskelusta.

Vaatetuksesta (tumma vaate estää UV säteilyä)

Väestön Ikärakenne (60-80 vuotiailla D vitamiinitaso 80% alempi kuin 20-30 vuotiailla)

Ihon kolesterolin (dehydrokolesteroli) tai melaniinin puutoksesta

Lihavuudesta (henkilöillä, joiden BMI oli yli 30, 60% vähemmän D vitamiinia kuin, jos BMI oli alle 25)

Maksa- ja munuaissairauksista (D-vitamiini aktivoituu maksassa ja munuaisissa)

Evoluutio.

Miljoonia vuosia sitten ihminen eli Afrikan viidakoissa ja myöhemmin – myös miljoonia vuosia sitten, savanneilla. Savannilla aurinko porotti ihon joka solulle ja suojaa sai vain satunnaisten puiden varjoissa. 

Niin kuin kasvit oppivat yhteyttämään energiaa auringon valosta, nisäkkäillä, kuten ihmisellä, auringon valo rytmitti jokaisen solun toiminnan. Nisäkkäät kehittyivät valmistamaan ehkä tärkeintä vitamiinia ihonsa pinnalla kolesterolista UV säteilyn avulla. Liiallista säteilyä vastaan iho sai tumman pigmentin, jonka sisältämä melaniini pystyi neutraloimaan UV säteilyä ja estämään liiallista D vitamiinin saantia.

D-vitamiinin vaikutukset kehossa.

Ravinnosta ja auringosta saatu D vitamiini muuntuu kehossa ensin maksassa D25(OH)D kalsidiol molekyyliksi, joka varastoituu. Seuraavaksi D vitamiini muuntuu munuaisissa D(1,25(OH)D kalsitriol molekyyliksi. Koko kierto kestää 15 päivää, minkä vuoksi suun kautta nautittu D vitamiini vaikuttaa kovin hitaasti. Vitamiinia on siis saatava jatkuvasti eikä flunssaan vaikuttaminen onnistu viime tipassa.

Koronavirus aiheuttaa erityisesti iäkkäimmillä henkilöillä helposti tulehdusta keuhkoissa. Tulehdus taas aiheuttaa nesteen kertymistä keuhkoihin, mikä aiheuttaa lopulta hukkumisen kaltaisen tilanteen potilaalle.

D vitamiini imeytyy hitaasti kahdessa viikossa.

Perinteisesti D vitamiinin tehtävänä on pidetty kalsium aineenvaihtoon ja luuston terveyteen ja kasvuun vaikuttaminen. D vitamiinilla on muitakin tärkeitä tehtäviä, erityisesti tulehdusten vähentäminen ja immunnijärjestelmän tukeminen.

D vitamiini vaikuttaa myös geenien toimintaan ja apoptoosiin. Monissa kudoksissa on myös reseptoreja D vitamiinille ja jotkut jopa konvertoivat 25(OH)D molekyyliä 1,25(OH)D molekyyliksi ( normaalisti tapahtuu munuaisissa).

D vitamiinin reseptoreja on immuunipuolustuksen B-, T- ja dendriitisoluissa. Se pystyy näin moduloimaan sekä opittua että synnynnäistä immuunipuolustusta.

Elokuussa 2020 julkistetun tutkimuksen mukaan:

  1. D vitamiini vaimentaa tulehdusten etenemistä ja haitallisten sytokiinien muodostumista.
  2. D vitamiini tuottaa molekyylejä, jotka ehkäisevät keuhkoissa virusten jakautumista.
  3. D vitamiini ehkäisee ACE2 reseptorin ilmentymistä, joka estää viruksen pääsyä solun sisälle.
  4. Koronavirustutkimuksissa on havaittu kuolemantapausten ja tehohoitoon joutumisen  keskittyvän erityisesti miehiin ja ikääntyneisiin.

Donald Trump

Presidentti Donald Trumpin koronan hoito käsitti ainakin D-vitamiinia, sinkkiä ja muita jäljempänä mainittuja lääkeaineita. D vitamiinin tiedetään melko yleisesti hillitsevän keuhkojen tulehdussairauksia. Myös USA:n virallinen infektiotautien ekspertti Antony Fauci kehottaa huolehtimaan edellisten lisäksi myös runsaasta C vitamiini saannista. C vitamiinin osalta kyse on luultavasti suonensisäisestä hoidosta, koska suun kautta määriä ei voi lisätä kovinkaan paljon. Sciencedirect sivusto korostaa, että näyttöä on D vitamiinin vajauksen hoidosta eikä ylisuurien annosten vaikutuksista. Elimistö varastoi D vitamiinia tiettyyn määrään saakka ja annostelee tarpeen mukaan. Science direct kirjoittaa edelleen, että sinkkiasetaatin ja C vitamiinin tehosta vilustumisen hoidossa on saatu ristiriitaisia tuloksia.

Presidentti Trumpin saamat muut lääkitykset BBC Newsin mukaan olivat:

Dexamethasone, Regeneron, Remdesivir, Famotidine, melatoniini ja aspirin. Ramdesivir sai 22.lokakuuta 2020 FDA:lta lääkeluvan. Noista linkeistä löytyy lisätietoa kustakin. Trumpin nopea toipuminen oli yllätys, koska hän on 74 vuotias, ylipainoinen ja syö kuulemma enimmäkseen roskaruokaa?

Lääkkeet ja rokotus.

Lääketehtaiden halua käyttää tunnettuja lääkeaineita on väitetty laimeiksi. Ne haluavat mieluummin löytää uusia lääkemolekyylejä, koska vanhoja lääkkeitä ei voi patentoida, eikä siis niillä voi ansaita kuten uusilla. Liiketaloudellisesti väitteet ovat loogisia. Lääketehtaathan eivät ole hyväntekeväisyyslaitoksia, joiden osakkeenomistajat (enimmäkseen eläkeyhtiöt) vaativat tuottoja.

Yliopistot ja suuret sairaalat ympäri maailmaa tekevät paljon tutkimustyötä ja kokeilevat kaikkea mahdollista. Toivotaan, että ne tai lääketehtaat löytävät jotain todella toimivaa. Kausi-influenssoihinkaan ei ole löytynyt mitään varmasti toimivaa, koska virukset muuntuvat jatkuvasti.

Jaa muillekin