Siirry suoraan sisältöön

Kaikki kertaavat alleviivauksia

Alleviivausten kertaaminen

Alleviivausten kertaaminen on lähes kaikkien opiskelumetodi. Se tuntuu tehokkaalta uudelleen lukemiseen verrattuna, mutta ei olekaan.

Muistimme on kehittynyt muistamaan merkityksellisiä asioita. Merkityksettömät ja satunnaiset asiat eivät painu mieleemme muistia rasittamaan.

Nykyajan opiskelu on suurelta osin kielten sanojen, termien, fraasien, luetteloiden, henkilöiden nimien, vuosilukujen jne opettelemista. Näillä asioilla ei heti ole välitöntä merkitystä, joka saisi meidät muistamaan asian. Siksi näitä on opiskeltava kertaamalla.

Tutkimuksissa alleviivausten kertaaminen on saanut vaatimattoman menetelmän maineen.

Opiskelu alleviivaamalla

Syy tähän on, että alleviiivausten lukeminen on passiivista.

Parempi menetelmä olisi itsensä kuulustelu muistikorteilla. Muistikorteilla ei vastausta näytetä heti. Siinä kortin etupuolella on kysymys. Vasta toisella puolella on vastaus.

Opi kertaamaan muistikorteilla

SE ON TIETEELLISESTI TODISTETTU TEHOKKAIN TAPA OPPIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition

https://lifeinthefastlane.com/learning-by-spaced-repetition/

https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/dunlosky.pdf

Silloin kun opiskeltava asia ei ole opittavissa ymmärtämällä, on ainoa keino kertaaminen.

Nykyisin tietokonepohjaiset sovellukset hoitavat kysymisen / testaamisen.

Tekniikka perustuu ihmisen “Unohduskäyrän”  ymmärtämiseen.

Sen mukaan kertaaminen on aloitettava ennen kuin unohtaminen on tapahtunut ja kertaamista harvennetaan sitä mukaa kun toistot lisääntyvät. Kertaaminen ei tässä tekniikassa ole muistettavan asian läpi käymistä uudelleen ja uudelleen. Idea on, että sovellus aktivoi muistamistasi kysymyksillä, joiden vastauksia joudut kaivamaan muististasi jokaisella kertauksella.

Kysyminen / testaaminen pitää olla älykkäästi jaksotettua. Se pitää tapahtua ensimmäisen kerran muutaman minuutin kuluessa ja seuraavina kertoina aina pidentyvin välein. Esimerkiksi 1 pv, 3 pv, 7 pv, 14 pv jne.

Jotta sovellus voisi testata osaamistasi, on siihen tietysti syötettävä:

KYSYMYS / KÄSITE

ja

VASTAUS

Se ehkä tuntuu työläältä. Kun kirjoitat kysymyksen ja vastauksen, olet jo aloittanut muistiin painamisen prosessin. Se vaivanäkö kannattaa.

Muistikortit

Tämä toimii, koska

-mieleen palauttaminen syventää muistamista monin verroin enemmän kuin monotoninen kertaaminen.

-aikaa käytät tässä menetelmässä vain niiden asioiden kertaamiseen, joita et vielä muistanut. Sovellus kysyy miten hyvin muistit.

Muistikorttipohjainen kertaaminen eroaa tavallisesta kertaamisesta siinä, että kertaaminen on:

  • Ajastettua
  • Automaattista
  • Älykästä (ei kerrata hyvin muistettuja asioita)
  • Kaksisuuntaista
  • Mobiilia ja joustavaa
  • Sisältää tehosteita, kuten kuvia, ääntä, videoita jne.

Voit luoda kortit itse kuten haluat kirjoista, luennoista jne.

Jaa muillekin