Siirry suoraan sisältöön

Poikien liikunta ja koulumenestys

Poikien koulumenestys on enemmän liikunnan määrästä riippuvainen kuin tyttöjen.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimukseen perustuvat tulokset julkaistiin Journal of Science and Medicine in Sport -tiedelehdessä. Tutkimus on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Cambridgen yliopiston kanssa.

Tutkimuksen mukaan vähäinen liikunta ja paljon luppoaikaa heikensi 6-8 vuotiaiden poikien lukutaitoa ja matemaattisia kykyjä.

Yllättävää kyllä samaa havaintoa ei tehty tytöillä.

Tytöillä pitempi joutoaika, jolloin ei luettu tai liikuttu, näytti parantavan matematiikan tuloksia.

Tutkimuksessa oli 89 poikaa ja 69 tyttöä. Se ei siis vielä riitä lopullisiin päätelmiin.

Useat tutkimukset aiemmin ovat osoittaneet liikunnan ja fyysisen kunnon parantavan muistia, aivojen suorituskykyä ja keskittymiskykyä ikääntyneillä ja nuorilla. Tämän on oletettu johtuvan fyysisen kunnon mukanaan tuomasta verenkierron vilkastumisesta aivoissa. Pelkän lihaskunnon kasvattaminen ei ole parantanut muistia ja aivojen toimintaa.

Voisi olettaa, että evoluution aikana pojat ja miehet ovat ravintoa hankkiessaan liikkuneet enemmän. Vaimot ja tyttölapset ovat taas hoitaneet pieniä lapsia ja liikkuneet vähemmän.

Jos näin on, on vähäinen liikunta turmiollisempaa pojille ja miehille kuin tytöille ja naisille.

Vuoden 2016 Pisa tutkimustuloksissa juuri suomalaisten poikien tulokset heikkenivät ja ero tyttöjen ja poikien välillä kasvoi.

Lasten ajankäyttö TV:n ja tietokoneiden parissa on lisääntymässä jo pariin tuntiin päivässä. Pojilla lienee taipumus pelata enemmän kuin tytöillä. Juuri poikien tulisi käyttää aikaa enemmän liikuntaan.

Pisa tuloksissa 2012 kansainvälisestikin 14% pojista ja 9% tytöistä alitti tutkimuksessa asetetun alarajan. OECD (2015), The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD Publishing.

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.