Siirry suoraan sisältöön

Liikunta lisää älykkyyttä

Pidä aivosi kunnossa liikkumalla. Liikunta lisää aivojen verenkiertoa, ravinnon ja hapen saantia ja siten kuntoa. Göteborgin Sahlgrenska Academy teki laajan tutkimuksen ruotsalaisilla miehillä. Tutkimukseen osallistui 1,2 miljoonaa armeijan käynyttä miestä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat selvän korrelaation fyysisen kunnon ja älykkyysosamäärän välillä. Pelkän lihaskunnon ja älykkyysosamäärän välillä korrelaatiota ei ollut. Fyysistä kuntoa mitattiin sydämen ja keuhkojen kapasiteetilla. Tulosten mukaan fyysinen kunto ja verbaalinen ymmärtäminen sekä looginen ajattelu olivat voimakkaasti toisiinsa kytköksissä.

Professori Michael Nilsson arvelee älykkyysosamäärän paranemisen johtuvan aivojen hapen saannin lisääntymisestä. Pelkkä lihaskunnon harjoittelu ei lisännyt sydämen ja keuhkojen kapasiteettia ja siten ei myöskään lisännyt aivojen hapen saantia. Tulosta ei siis tulkittu siten, että älykkäämmät pitivät huolta kunnostaan enemmän kuin vähemmän älykkäät.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että liikunnan tuoma fyysisen kunnon paraneminen vaikutti älykkyysosamäärään erityisesti 15 – 18 vuotiailla nuorilla.

Eräässä toisessa tutkimuksessa havaittiin hyvässä fyysisessä kunnossa olevien 18 vuotiaiden siirtyvän myöhemmin yliopistoon tai korkeakouluun todennäköisemmin kuin huonommassa kunnossa olevat nuoret.

Professori Justin S. Rhodes Illinoisín yliopistota kertoo lähemmin liikunnan vaikutuksesta aivoihin.

Liikunta vaikuttaa aivoihin lisäämällä adrenaliinin, hapen ja energian määrää aivoissa. Ristisanoilla tai tietokonepeleillä et saa samaa vaikutusta. Hänen mukaansa tärkein syy on aivojen hippokampuksen aktivoituminen, mikä lisää aivosolujen määrää. Hippokampus alkaa pienentyä 1% vuositahtia 20 ikävuoden

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.