LP24 Parhaat opiskelun menetelmät

TUTKITUSTI PARHAAT OPISKELUN MENETELMÄT

Tämä on sinulle, jos opiskelet itse tai lapsesi opiskelee. Oppilaitoksissa opiskelijat tähtäävät vain tenteistä suoriutumiseen, ei pitkäjänteiseen oppimiseen. Parhaat opiskelun menetelmät ovat käytössä oppilaitoksissa, mutta ei enää kotona.

Opiskelijat käyttävät 

alleviivausta ja

uudelleen lukemista

menetelminään, vaikka ne eivät ole tehokkaimpia menetelmiä. 

Opiskelija alleviivaa sivuja

 

 

 

 

 

 

 

Opetuksessa keskitytään lähes pelkästään opetuksen sisältöihin eikä juurikaan opiskelijan valmentamiseen itsenäiseen opiskeluun. Siis PARHAISIIN OPISKELUN MENETELMIIN. (Tutkijoiden kommentti USA. https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/dunlosky.pdf)

Opetusmenetelmät oppilaitoksissa ovat ainakin Suomessa korkealuokkaisia. Kotona opiskelija sitten siirtyykin täysin amatöörimäisiin menetelmiin.

Opiskelija itse, vanhemmat tai opettajat epäilevät oppilaalla olevan OPPIMISVAIKEUKSIA, vaikka todelliset ongelmat voivat olla oppimisen menetelmissä tai tavassa opiskella.

Jo vuosikymmeniä on julkaistu tutkimuksia oppimista helpottavista menetelmistä. Ne eivät teknisestä luonteestaan johtuen ole saaneet suurta julkisuutta.

 

Dunlosky ja hänen kolleegansa kävivät läpi tutkimukset ja valitsivat 10 menetelmää, joita opettajat voisivat opettaa oppilailleen melko vähällä vaivalla ja ilman tietokoneiden käyttöä.

Tässä raportissa ei siis käsitellä tietokoneavusteisia menetelmiä lainkaan, vaikka lupaavia IT sovelluksia onkin olemassa. Työvälineiksi valituissa menetelmissä riittää: kynä, paperi, muistikortit ja kalenteri.

Dunloskyn ryhmän parhaiksi arvostamat menetelmät olivat:

  1. Opitun harjoittelu testaamalla ( practice testing ) esimerkiksi muistikorteilla (flash cards).
  2. Ajallisesti jaksotettu harjoittelu ( distributed practice ) muistikorteilla
  3. Limitetty harjoittelu, ( interleaved practice ) jossa eri tyyppisiä aiheita kerrataan limittäin sen sijaan, että kerrattaisiin aihe kerrallaan loppuun.
  4. Syventävä selittäminen ( elaborative interrogation )
  5. Laajempi selittäminen omin sanoin ( self explanation ) suhteessa aiemmin opittuun
  6. Uudelleen lukeminen ( rereading )
  7. Alleviivaus  ( highlighting ) ilman uudelleen lukemista
  8. Yhteenvedon tekeminen ( summarization )
  9. Avainsana menetelmä ( keyword mnemonic )
  10. Opitun tekstin hahmottaminen kuvallisesti ( imagery for text )

Raportissa Dunlosky ja hänen ryhmänsä korostavat, että menetelmät eivät sovi rajoituksetta kaikkeen opiskeluun aiheesta riippumatta.

Dunlosky esittely

John Dunlosky on psykologian professori ja kokeellisen oppimisen laitoksen johtaja Kentin Yliopistossa, Ohio:ssa.

Hänen ryhmänsä tutkimustyö keskittyy omatoimiseen oppimiseen ja miten se vaikuttaa opiskelijan saavutuksiin elinaikana.

 

 

 

Lue lisää oppaastani.

Parhaat oppimisen menetelmat

Lue lisää kaikissa tutkimuksissa parhaaksi todetusta Muistikorttitekniikasta.

Muistiinpanojen teko Anki muistikorteilla
Muistiinpanojen teko ANKI muistikorteilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Jaa tämä kavereille