Mihin muisti tallentuu ?

Mihin muisti tallentuu ?

Muisti tallentuu

Muisti tallentuu usealle eri aivoalueelle muiston luonteen mukaan. Eri alueet ovat kuitenkin kiinteässä yhteydessä toisiinsa jatkuvasti.

Muisti jaetaan perinteisesti

  • Pitkäkestoiseen, tietoiseen muistiin
  • Tapahtuma, episodic muisti
  • Fakta muisti
  • Pitkäkestoiseen tiedostamattomaan, automaattiseen muistiin. Se käsittää toiminnot, jotka ovat muuttuneet automaattisiksi ( autolla- , pyörällä ajo jne.)
  • Lyhytkestoinen muisti.
  • Se pystyy tallentamaan asioita vain sekunteja (20) kykenemättä käsittelemään muistoa mitenkään.

Kuva muokattu osoitteesta: https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/memory/where-are-memories-stored

Muisti tallentuu pääasiassa hippokampuksen, mantelitumakkeen ja tyvitumakkeen avulla.

Hippocampus

Hippokampus on merihevosen muotoinen pieni osa aivojen ohimolohkolla. Se on tärkein osa uusien muistojen tallentamisessa.

Hippocampus siirtää muistikuvan muistialueille ja indeksoi sen niin, että se voidaan löytää. Vaurioitunut hippokampus ei pysty enää tallentamaan uusia muistoja, mutta vanhat muistot ovat silti tallella ja saavutettavissa.

Aivojen kuoriosa = neocortex

Aivojen kuoriosa on kehittynyt tallentamaan ja käsittelemään kehittyneempiä tietoja ja taitoja. Avaruudellinen hahmottaminen ja kielitaito sijaitsevat päälaen kuoriosassa. Nykykäsityksen mukaan tällainen kehittyneempi osaaminen siirtyy hippokampuksesta päälaen kuoriosaan unen aikana.

Mantelitumake = amygdala

Mantelitumakkeen tehtävä näyttäisi olevan muistikuvien vahvistaminen tunnetilojen avulla. Mantelitumake toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa hippokampuksen ja aivojen päälaen kuoriosan kanssa. Mantelitumakkeen rooli ei ole pelkästään muistikuvien tunnepuolen vahvistaminen. Se näyttää olevan tärkeässä roolissa pelkojen tallentumisessa. Pelkotilojen ja masennuksen hoitamisessa pyritään vaikuttamaan erityisesti mantelitumakkeeseen.

Tyvitumake = basal ganglia

Syvällä aivoissamme oleva tyvitumake prosessoi tunteita. Se vaikuttaa myös toimintatapojemme syntymiseen ja oppimiseen. Se näyttäisi osallistuvan monimutkaisiin motorisiin oppimistapahtumiin kuten soittaminen, tanssiminen tai urheilusuoritukset.

Pikkuaivot = cerebellum

Pikkuaivot sijaitsevat aivojen takaosassa. Ne koordinoivat lihasliikkeitä ja liikesarjoja ja liikkeiden ajoitusta yhdessä tyvitumakkeen kanssa. Pikkuaivot säätelevät motoriikkaa ja huolehtivat tasapainon säilymisestä sisäkorvan tasapainoaistin lähettämän tiedon perusteella. Ne saattavat osallistua myös tietoisiin toimintoihin kuten huomion kiinnittämiseen.

Thalamus

Thalamus sijaitsee syvällä aivojen keskiosassa ja sääntelee unta ja valveillaoloa. Thalamus käsittelee näkö, kuulo ja makuhavaintoja ja siirtää ne edelleen käsiteltäviksi aivojen kuoriosaan.

Aivorunko, brain stem

Aivorunkoon kuuluu keskiaivot, ydinjatke ja aivosilta. Aivorungon tejtävä on yhdistää aivot selkäytimeen.

Aivosilta, pons

Aivosilta on osa aivorunkoa ja sen läpi kulkee hermoja, joiden tiedetään säätelevän vireystilaa ja unirytmiä. Sen uskotaan myös vaikuttavan REM uneen ja unen näkemiseen.

Ydinjatke, medulla oblongata

Ydinjatke osallistuu kehomme automaattisiin toimintoihin kuten hengitys, sydämen lyönnit ja veren paine.

Selkäydin, spinal cord

Selkäydin yhdistää aivorungon selkärankaan, jota kautta hermoimpulssit kulkevat koko elimistöstä aivoihin. Se kulkee selkärangassamme suojatussa putkessa ja muodostaa aivojemme kanssa keskushermoston.

Lue lisää muistista ja muistin kehittämisestä

Kehita muistiasi

 

Advertisements
Jaa tämä kavereille