Muistitekniikoista

Sumuinen saari kuvaa muistia, joka sumenee kaukana

Muistitekniikat auttavat koodaamaan tietoa sellaiseen muotoon, että aivomme voivat muodostaa tiedosta assosiaatioita eli linkkejä muihin jo opittuihin asioihin. Näin tieto voi ”kiinnittyä” muistiimme.

Muistitekniikat ovat:

Aivomme eivät ole ehtineet erikoistua kirjoitetun tekstin tai käsitteiden ja numeroiden muistamiseen. Kirjoitettu teksti ja numerot ovat koodikieltä ja aivojen on tulkittava tämä koodi joka kerta kun luemme tai laskemme. Aivomme ikään kuin suorittavat tulkkausohjelman.

Jos mietit:

  • Miten muistan salasanat, tunnukset, puhelinnumerot, sotutunnukset jne ?

  • Miten tehostan muistiani ja muistan helpommin ?

  • Miten tallennan tärkeät dokumentit, sähköpostit, nettiosoitteet jne ?

Muistitekniikoissa on vastaus.

Ihminen on erikoistunut näköhavaintojen muistamiseen, kun taas monet eläimet muistavat hajuhavaintoja. Aivomme ovat kehittyneet siten, että kuvat tallentuvat joko näköaistin tai tunnetilojen kautta parhaiten. Ihmisen aivojen fysiologia ei ole muuttunut lainkaan viimeisen 100 000 vuoden aikana.

Kuvina ihmisen mieleen on painunut ravinto, riista, petoeläimet jne.

Myöskin paikat, joista ravintoa on löytynyt painuivat tehokkaasti mieleen kuvina. Samoin reitit, jotka johtivat tähän paikkaan. Jopa vuodenaika, jolloin sinne kannatti mennä. Villit eläimet toimivat tänäkin päivänä näin.

Aivot ovat kuitenkin kehittyneet muistamaan asioita, jotka toistuvat ja unohtamaan asiat, jotka eivät toistu tai eivät ole aiheuttaneet tunnereaktioita kuten pelkoa tai mielihyvää. Yhtä tärkeää kuin muistaminen on myös unohtaminen. Aivomme tallentavat periaatteessa elämämme jokaisen hetken. Jos nuo hetket eivät sisällä mitään erityistä, ei niistä muodostu linkkejä muuhun talletettuun tietoon. Jotkut aivovaurion saaneet henkilöt ovat esimerkiksi menettäneet lähimuistinsa, mutta muistavat menneisyydestä ällistyttävän pieniä ja tarpeettomia yksityiskohtia. Tällaiset tapaukset viittaavat siihen, että aivomme tallentavat kaiken, mutta sulkevat tarpeetomat tiedot saavuttamattomiin.

Irralliset tapahtumat häviävät muististamme sekunneissa. Asiat, jotka liittyvät vanhoihin kokemuksiin ja muistikuviin siirtyvät pitkäkestoiseen muistiin. Ne säilyvät siellä aktiivisena, jos niihin liittyviä tapahtumia on riittävän usein. Aivomme toimivat periaatteessa kuten Googlen haku tai paremminkin Google haku toimii aivojen lailla. Jokainen linkki ja jokainen hakukerta vahvistaa tätä tietoa sisältävää solukkoa.

 

Lapsuudessani maalla meillä oli pystykorva koira. Se tiesi minä päivänä ja mihin kellon aikaan myymäläauto tulee. Myymäläauton kuljettaja antoi sille aina vanhentunutta makkaraa. Koira alkoi hermoilla aina pari tuntia ennen auton tuloa.

Koirallakin on tarkka aikaan ja paikkaan kohdentuva muisti

MUISTITEKNIIKKAA

Meillä on tänä päivänä mahdollisuus tallentaa puhelinnumeroja, nimiä, osoitteita jne elektronisesti.

Tallennettu tieto on käytössämme niin kännykässä, tabletilla kuin tietokoneellammekin.

Kuitenkin muistamisen tarve on kasvanut.

Meidän pitää osata vieraita kieliä, muistaa salasanoja, henkilöitä, paikkoja, ohjelmien käyttötekniikkaa jne. Valtava määrä uutta informaatiota tulvii aivoihimme monista kanavista ja hyvin ristiriitaisena. Elämä on hektisempää. Tapaamme useita ihmisiä joka päivä. Keskustelemme heidän kanssaan monenlaisista asioista. Usein joudumme käyttämään päivittäin vieraita kieliä. Joissain ammateissa jopa useita kieliä päivittäin.

Tiettyjen muistiamme kuormittavien asioiden muistaminen on kätevää hoitaa muistitekniikkaa käyttäen.

Tärkeät salasanat kannattaa painaa mieleen muistitekniikkaa käyttäen.

Päivittäisen informaatiotulvan hyödyntämiseen kannattaa käyttää sovelluksia, joihin tietoa voi kerätä ja hakea sitten Googlen tapaan hakusanoilla.

Ammattisanojen, luetteloiden tai vieraiden kielten sanojen opettelemiseen on hyviä sovelluksia.

Youtubesta löytyy hyvin suosittuja muistitekniikkaa käsitteleviä videoita. Parhaissa jopa miljoonia näyttökertoja

Memory techniquea

 

Muistin ja oppimisen tehostamiseksi kannattaa aina panostaa apuvälineisiin sekä apuvälineiden opettelua helpottaviin videoihin tai oppaisiin. Useimmiten apuvälineitä ei joko tunneta tai ei ole opittu niitä käyttämään hyväksi.

Muistiin painaminen on muistamisen ensimmäinen vaihe. Muistiin painaminen on alun perin tapahtunut tunnereaktioiden avulla. Mielihyvä tai pelko ovat painaneet pysyvän jäljen muistiin. Lähes yhtä pysyvä jälki syntyy AHAA elämyksestä. Kun asia oivalletaan.

Ihminen pystyy tallentamaan lyhytkestoiseen muistiinsa vain 7 numeroa 15-20 sekunniksi.

Seuraava vaihe on muistettavan asian kytkeminen jo muistissa olevaan muuhun tietoon.

On tärkeää painaa muistettavaksi tarkoitettu asia mieleen tarkasti. Tapaat henkilön, joka esittäytyy sinulle. Paina mieleesi nimi kunnolla samoin kuin henkilön kasvonpiirteet, olemus ja vaatetus. Kaikki nämä auttavat muistikuvan luomisessa ja linkittämisessä.

Muistitekniikat ovat osin tuhansia vuosia vanhoja osin uudempia. Niiden tarkoituksena on auttaa tiedon siirtymistä lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen.

 

Nimien ja numeroiden muistaminen on vaikeaa, sillä niistä ei automaattisesti synny linkkejä muihin muistisoluihin

Muistisolu, jossa ei ole assosiaatiota

 

Muistitekniikoilla pyritään lisäämään assosiaatioiden määrää

Aivojen hippokampus on osoitekirja, josta parhaiten löytyvät asiat, joista on paljon yhteyksiä muihin soluihin.

 

Aivojen hermosolulla voi olla yhteyksiä tuhansiin toisiin soluihin

Osa muistitekniikoista on helppoja ja heti sovellettavissa, osa taas vaatii kuukausien päivittäistä harjoittelua.

Nuotiotarinat

Trubaduurit, runolaulajat, Rytmiin perustuva tekniikka.

Agronyymit ja akrostikit

Avainsanat

Ymmärrys

Kertaus (Leitnerin laatikko ja kortisto)

Ryhmitys (kategorointi) Ei yli neljää asiaa per kategoria

Linkitys = tehdään tarina, jossa avainsanat linkittyvät toisiinsa

PEG system

Numerojen koodaus sanoiksi ja kuviksi,Major System

Loci, muistipaikat / reitit (vaatii harjoittelua)

Dominic System, pitkät numerosarjat ja pelikortit (vaatii harjoittelua)

Mind Mapping

Salasanajärjestelmä

TARINOILLA tietoa siirrettiin kylän vanhemmilta nuoremmille. Mystiset jännittävät tarinat välittivät tehokkaasti elintärkeää tietoa seuraaville sukupolville. Jos puet muistettavat asiat tarinan muotoon, voit helpommin muistaa sen. Geeneissämme on mieltymys tarinoiden kuunteluun. Alkukodossamme, päiväntasajan seuduilla, pimeys on alkanut klo 19 ja aamu sarastanut klo 7. Ihmisillä on ollut aikaa istua nuotiolla ja pimeyden ympäröimänä kuunnella tarinoita nuotion hiljaa räiskähdellessä.

 

Kerro tarina

TRUBADUURIT jatkoivat kylän vanhimpien tiedon siirtoa nuoremmille käyttäen apunaan sanojen rytmittämistä / riimittämistä, mikä helpotti sanoman muistamista. Ainakin nisäkkäillä on rytmitajua. Tarinan kuuleminen rytmikkäänä on ollut mieluisempaa ja helpommin muistettavaa kuin pelkkä kerrottu tarina.

AGRONYYMEILLÄ (Agronyms) muodostetaan tärkeistä sanoista ja yleensä niiden alkukirjaimista lyhenteitä, joiden avulla sanojen sisällön muistamista helpotetaan. NATO (North American Treaty Organization) KELA, VVM, KHO, jne . Tätä tekniikkaa voit myös käyttää omiin tarpeisiisi.

AGROSTIKSEILLÄ (Agrostics) muodostetaan muistettavista sanoista lause tai tarina. Päinvastaiseen suuntaan kuin agronyymeissä niitä voidaan käyttää muodostamalla lauseen etukirjaimista esim salasana, kuten SALASANAJÄRJESTELMÄ kappaleessa näytetään. Nuhruinen Auto Tuo Onnea (NATO) tai Nuori Armeija Tuo Onnistumisen. Agronyymeillä siis luodaan lyhenne ja agrostikseillä taas lyhenteestä lause.

AVAINSANOILLA on sama tehtävä kuin agronyymeillä. Ne antavat sysäyksen tai vinkin jonkun asian muistamiseen. Pertti Perunan Kurkku on punainen kuin Tomaatti. 

YMMÄRRYS on vahvin muistamista helpottava tapahtuma. Kun jokin asia ymmärretään, siitä muodostuu suuri joukko linkkejä muihin samankaltaisiin asioihin tai kokemuksiin. Kerran ymmärretty asia jää yleensä elinikäisesti muistiin.

 

KERTAUS / MUISTIKORTIT

FLASH CARDS

 Todella tehokas tuki opiskeluun, jossa on paljon muistamista. Jokaisen opiskelijan työkalu nro 1.

Kertaamistekniikalla opettelet:

 • Vieraiden kielten sanoja
 • Ammattisanastoa ja käsitteitä
 • Oppilaittesi / työtoveriesi nimiä
 • Yleensä luetteloita, vaikka numeroiden muistitekniikoita

Sebastian Leitner kehitti ennen tietokoneaikaa kortistoon perustavan muistiin painamistekniikan. Siinä muistettavat asiat kirjoitettiin korteille. Kortit sijoitettiin laatikkoon, jossa oli viisi osaa. Ensimmäiseen tulivat kaikki uudet muistettavat asiat. Se käytiin läpi päivittäin. Kun joku asia muistettiin oikein, se siirrettiin seuraavan osaan. Se taas käytiin läpi joka toinen päivä. Ne kortit jotka muistettiin silloin oikein jatkoivat osaan kolme, joka taas käytiin läpi viikoittain. Osassa 4 oli asiat, jotka käydään läpi joka toinen viikko ja viidennessä osassa olivat asiat, jotka käytiin läpi kuukausittain.

Tämä tekniikka sopii esimerkiksi intensiiviseen uuden kielen opiskeluun.

Tekniikkaa voidaan tänä päivänä soveltaa ilman fyysistä laatikkoa tietokoneohjelmalla. Ilmainen ANKI (www.ankisrs.net) on erittäin hyvä.

Katso video muistikorttien käytöstä.

Salasanat muistikortteina

LUE LISÄÄ    MUISTIKORTIT  Flash Cards

MAJOR SYSTEM = NUMEROJEN KOODAAMINEN SANOIKSI JA KUVIKSI

 Sopii erittäin hyvin salasanojen, pankki- ja sotutunnuksien, ovikoodien ja puhelinnumerojen muistamiseen.

 • 8-20 numeroiset salasanat voidaan muistaa virheettömästi tämän tekniikan avulla.
 • 8-numeroinen salasana on korkeintaan kaksi kuvaa.

Tekniikka on helppo ja voidaan ottaa käyttöön heti. Tätä tekniikkaa voidaan vielä täydentää luomalla sanoista tarina tai liittämällä ne muistipaikkoihin / reitteihin.

Sanat kannattaa opetella liittämällä ne ajatuksellisesti joihinkin tiettyihin kuviin. Jos kuvia ei tule mieleen, voit hakea Google kuvahausta sanalle kuvavastineen. Voit vielä luoda Word sivun, johon keräät salasanojasi vastaavat kuvat. Ei ole vaaraa, että ne joutuvat vääriin käsiin. Tietokoneesihan on lukittu salasanalla ???

Valitsemasi kuvat kertovat sinulle vastaavan sanan, mutteivät muille, koska tulkintavaihtoehtoja on liikaa. Et myöskään tietysti kirjoita, mistä salasanasta kuvassa on kyse. Joten ulkopuoliselle tehtävä on mahdoton. Tässä PC:n taustakuva, jossa vasemmalla salasanoja kuvina.

 

Major system on kaikkien numerotekniikkojen perusta. Se pitää opiskella ensiksi.

Yhdelle kuvalle voi olla monta salasanaa

LUE LISÄÄ    NUMEROT SANOIKSI JA KUVIKSI

 

RYHMITTELY

Ryhmittelemällä pitkä lista osiin se voidaan muistaa helposti.

Ryhmä ei saisi olla suurempi kuin 3-4 yksikköä. Mieluummin 2-3.

Luku 07162534 on muistettavissa 071 625 34

Ryhmittely ei kuitenkaan ole täysin varma menetelmä. Numerot saattavat vaihtaa paikkaa. Varsinkin väsyneenä, hätääntyneenä tai stressattuna yksinkertaisenkin numeron muistaminen voi mennä ”lukkoon”.

PEG SYSTEEMIT

 Yksinkertaisia, mutta tehokkaita muistitekniikoita, joilla voi muistaa luetteloita järjestyksessä

Kauppalistoja varten voi käyttää erillistä systeemiä, jossa järjestysnumeroille annetaan kuvaus. PEG sanat valitaan kuvaamaan numeron muotoa.

 • 0= aurinko
 • 1= kynä
 • 2= joutsen
 • 3= käsiraudat
 • 4= purjevene
 • 5= verhonkoukku
 • 6= keinutuoli
 • 7= bumerangi
 • 8= lumiukko
 • 9= ilmapallo narun päässä
 • 10= veitsi ja lautanen
 • Kauppalistassa ensimmäisenä olevat tomaatit kuvitellaan kasvavan aina aurinkoon saakka, kurkku on suuren lyijykynän lävistämä, joutsen on nielemässä suurta voipakettia jne.

Samalla periaatteella voit muodostaa muistipaikkapolun. Tässä PEG sanat jäljittelevät numeron ääntämistä:

 • 0= pulla       hero
 • 1= suksi      gun
 • 2= taksi       shoe
 • 3= kelmu     tree
 • 4= nuija       door
 • 5= hiisi        hive
 • 6= kuusi      sticks
 • 7= suitset    heaven
 • 8= keuhkot  gate
 • 9= yhtye       wine

Tässä tomaatti on pullan muotoinen, kurkut ovat sukset, taksin katolla on suuri voipaketti. Rakenna tästä sitten tarina.

Muistitekniikoilla on helppoa muistaa salasanoja, puhelinnumeroja, sosiaaliturvatunnuksia, ostoslistoja ja viikon tehtäviä. Tällaisten tekniikoiden oppiminen vie vain tunteja.

PEG tekniikka ei rajoitu kymmeneen numeroon. Sitä voidaan laajentaa äärettömiin.

PEG systeemiä voi käyttää rinnakkain Muistipaikka järjestelmän kanssa tai yksinään, jos tuntuu, että se sopii sinulle paremmin kuin muistipaikat.

 

KIRJAIMET, VIIKONPÄIVÄT JA KUUKAUDET

Jos saamassasi salasanassa on aakkosia, voit koodata kirjaimet antamalla niille ”varatut” sanat:

Viikonpäiviä ja kuukausia ei tarvitse koodata muistin helpottamiseksi, mutta siten voidaan piilottaa koodin sisältöä esimerkiksi salasanoissa.

Lisää näistä ”SALASANAJÄRJESTELMÄ” osiossa

 

PELIKORTTIEN MUISTAMINEN

 Korttipeleissä pitää yleensä muistaa pelatut kortit nopeasti. Tällöin yleensä käytetään valmiiksi rakennettua järjestelmää, jossa kullekin pakan kortille annetaan tunnisteeksi joko kuva esineestä (Major System tai henkilö (Dominic System)).

Hyvin pitkäaikaista harjoittelua taas vaatii pitkien listojen muistaminen järjestyksessä (maailmanennätys 53 korttipakkaa, Tony Buzan)). Pitkien listojen muistamisen oppiminen ei ole 100 m juoksua vaan pikemminkin maratonia.

Listojen / pelikorttien muistaminen järjestyksessä tapahtuu kullekin kortille annetusta sanasta / henkilön nimestä. Määritetään kulkureitti ja sille sijoitetaan sanat / henkilöt järjestyksessä. Muisteltaessa kortteja kuljetaan ajatuksellisesti reitti läpi. Katsotaan keitä / mitä reitillä tavattiin.

Pelikorttien muistaminen

LUE LISÄÄ   PELIKORTIT

MUISTIPAIKAT

MEMORY PALACE (LOCI, JOURNEY)

 Muistettavat asiat sijoitetaan mielikuvituksessa tietyille reiteille ja ne kuvitellaan jotenkin hassunkurisena.

Tämän seurauksena asiat muistetaan järjestyksessä reitin mukaan ikään kuin tarinana.

Ostoslistan voit muistaa näin:

Eteisessä törmäät valtavaan strutsin munaan. Toisesta päästään se on rikki, koska siihen on pudonnut terä edellä valtava kurkku. Olohuoneen sohvalla istuu Tom Jones, joka pitää tomaattisosepurkkia kitaranaan. Olohuoneen pöydällä on valtava ruisreikäleipä, jonka keskellä jököttää suuri WC paperirulla. Työhuoneessa on lattialla suuri saavi täynnä vehnäjauhoa ja sen keskellä jököttää komea voirasia.

Pidempiä listoja varten muistipaikkajärjestelmää voi laajentaa ottamalla muistipaikkaluetteloon huoneiden lisäksi huonekalut ja seinillä olevat taulut ym esineet.

Jos muistettavia listoja on paljon, kannattaa ne sijoittaa eri reiteille. Tätä on harjoiteltava, jotta mielikuvitus tottuu löytämään hassunkurisia juttuja.

Muistipaikat kotona. Tallenna tänne

LUE LISÄÄ MUISTIPAIKAT

 

DOMINIC SYSTEM

 Dominic Systeemillä voidaan muistaa luvut 999 999 saakka hetkessä.

Siinä luvuille 0 – 99 määritetään tunnettu henkilö / oma tuttava

Jotta henkilöt voidaan nivoa järjestykseen, määritellään järjestelmässä kullekin henkilölle oma toiminto ja toiminnolle kohde / henkilölle ominaisuus.

Henkilöllä on siis kaksi numeroa, hänen toiminnollaan kaksi numeroa ja hänen ominaisuudellaan kaksi numeroa. Yhteensä kullakin henkilöllä on siis kuusi numeroa.

Perusjärjestelmä pitää siis rakentaa hyvin, jotta nuo luvut olisi helppo muistaa.

Tämä määritys pitää tietysti olla aina muistissa. Järjestelmä kannattaa harjoitella muistikorttisovelluksella kuten ANKI.

Kahdella numerolla(01,02,03….) on siis olemassa vastine henkilönä, toimintona ja kohteena / ominaisuutena.

Näin voidaan kortteja muistaa kolmen kortin ryhmissä. Ensimmäisen kortin määrittää henkilö, toisen toiminta ja kolmannen toiminnan kohde / ominaisuus.

Tällä tavoin luodaan salamannopeasti pelatuista korteista tarina, jonka perusteella kortit ja niiden järjestys muistetaan.

Pelikorttien tai pitkien lukusarjojen muistamismenetelmä

LUE LISÄÄ  DOMINIC SYSTEM

 

NIMIEN MUISTAMINEN

 Nimien muistaminen on meillä erityisen vaikeaa. Evoluutio ei tue henkilöiden koodaamista nimillä. Aivomme tulkitsevat nimet spammiksi ja poistavat ne muistista.

Kun tapaat henkilön, kuuntele tarkkaan kun hän sanoo nimensä. Kysy uudestaan varmistaaksesi, että kuulit oikein. Toista hänelle ääneen nimi osoittaaksesi, että haluat painaa sen muistiin.

Yritä keksiä nimelle synonyymi tai siihen vihjeen antava sana. Esimerkiksi Timo Koskiseksi esittäytyvä henkilö synnyttää mielikuvan Timo Jutilasta Tampereen Koskikeskuksessa.

Hannu Saarinen niminen henkilö taas tuo mieleen kuvan Hannu Hanhesta pienellä saarella. Leena Mäkinen taas voi tuoda mieleen Leena Harkimon kävelemässä mäkeä ylös.

Yleensä sukunimet lähes kaikissa kielissä kuvaavat ammattia (Saksa), asuinpaikkaa (Suomi) tai henkilön (esi-isän) ominaisuutta. Mietipä tuttaviesi nimiä. Kuvittele Koskinen kosken rannalla ja Peltonen pellolla.

Seuraava on ns. Baker / Baker paradoksi. Jos esittäydyt nimellä Baker, ei nimeäsi huomenna kukaan muista. Mutta jos, sanot olevasi ammatiltasi, baker, 90% muistaa sen.

Voit myös linkata nimen siihen miltä se kuulostaa.

Nimien muistamisessa auttavia sovelluksia on esimerkiksi HUMIN ja ANKI. Sosiaalinen media on myös hyödyllinen nimien ylläpitäjä muistissamme.

 

SALASANAJÄRJESTELMÄ 

Salasanojen luomiseen ei ole missään tarjottu yleispätevää järjestelmää. Tällaisen systeemin luominen ja julkistaminen on tietysti vaarallista, koska myös rikolliset voivat käyttää sitä hyväksi

Tavallisella Matti ja Maija Meikäläisellä ei kuitenkaan ole vaaraa.

Pitkä, kirjaimia ja numeroita sisältävä salasana voidaan luoda niin, että se on myös mahdollista muistaa.

Tiettyjä vaatimuksia salasanojen täytyy kuitenkin täyttää:

 • Tarpeeksi pitkä
 • Numeroita ja kirjaimia
 • Eri salasana eri sovelluksiin
 • Salasanaa muutettava aika ajoin

Tällä sivustolla on salasanajärjestelmä, jonka jokainen voi ottaa käyttöön turvallisesti.

Sähköpostiosoite käyttäjätunnuksena on kätevä, mutta käyttäjätunnukset vuotavat vähitellen roskapostiyrityksille. Postilaatikkosi alkaa täyttyä. Yleensä näistä tilaamattomista posteista pääsee eroon Klikkaamalla ”Lopeta tilaus tästä” tai ”unsubscribe” linkkiä. Usein valitettavasti nuo ”unsubscribe” linkit johtavat haittasivustoille. Postilaatikkosovellus, joka poistaa "spammit" aika usein poistaa ihan tarpeellisia posteja, vaikka oletkin sitä "kouluttanut".

Salasanat voi antaa selaimen tai ohjelman muistettavaksi, mutta ohjelmaan tai laitteeseen sisään kirjautuminen edellyttää muistissa olevaa salasanaa. On myös paljon salasanoja, joita ei voi antaa ohjelmien tehtäväksi. Tällaisia ovat pankkitunnukset, korttitunnukset, tietokoneiden ja laitteiden tunnukset, lasten puhelinnumerot, sotutunnukset jne., jotka olisi hyvä myös muistaa.

Lompakossa oleva salasana on vaarallinen. Koneen muistissa olevat salasanat pitää olla vain harmittomissa ohjelmissa. Salasanaohjelmat tallentavat salasanasi pilvipalveluun. En käyttäisi näitä ohjelmia arkaluontoisissa paikoissa.

Ainakin haluan itse tietää salasanani. Tietyissä tilanteissa on sinun annettava esim postilaatikkosi salasana uudelle laitteellesi tai uudelle mail ohjelmalle, jos et tiedä sitä, on se huono juttu. Entäpä, jos ”one key” palvelun tarjoaja menee konkurssiin tai joku "phising" sivu esiintyy avainsovelluksenasi ?

Meillä jokaisella on seuraavanlaisia koodeja muistettavana:

 • Pankin 1 tunnus
 • Pankin 1 salasana
 • Pankin 2 tunnus
 • Pankin 2 salasana
 • Pankkikortin 1 tunnus
 • Pankkikortin 2 tunnus
 • PC salasana työpaikalla
 • PC salasana kotona
 • Tabletin salasana
 • Kännykän salasana
 • Pilvitallennuksen salasana (DROPBOX yms)
 • Facebook salasana
 • Google tili
 • Evernote
 • Sähköpostin salasana
 • Blogisi käyttäjätunnus ja salasana / Web sivusi käyttäjätunnus ja salasana
 • Tabletissa käytettyjen sivustojen salasanat (automatiikkaa ei saa olla turvallisuussyistä)
 • Puolison sotun loppuosa
 • Lasten sotun loppuosa
 • Vanhempien sotunrot
 • Puolison puh.nro
 • Lasten puhnro
 • Oma puhnro
 • Vanhempien puhnrot
 • Vanhempien pankkitunnukset (jos ovat jo hyvin vanhoja)
 • Auton rekisterinro
 • Veneen rek.nro

 

Luo salasanoistasi helpostihallittavissa oleva järjestelmä

LUE LISÄÄ  SALASANA JÄRJESTELMÄ

 

 

Muistiin painamista voi tehostaa tekemällä asiasta (mieli)kuvia:

Mielikuvan on oltava tarkka. KOIRA mielikuva ei saa olla mikä tahansa ”yleiskoira”, vaan sen pitää olla juuri tietty koira, muuten kuva ei piirry selvästi

 • Käytä positiivisia muistikuvia
 • Käytä värikkäitä ja tunteikkaita muistikuvia
 • Käytä mahdollisimman paljon aisteja, liikettä, hajua, makua, kosketusta, tunnetta
 • Käytä 3-uloitteisia muistikuvia
 • Liioittele kuvien kokoa
 • Käytä huumoria
 • Käytä symboleja kuten liikennevaloja, pystysormea, liikennemerkkejä
Koirallakin on tarkka aikaan ja paikkaan kohdentuva muisti
Advertisements
Jaa tämä kavereille