Siirry suoraan sisältöön

Nuoruuskoodi 10. Saunan terveyshyödyt

Autofagia.

Saunan terveyshyödyt on selkeästi osoitettu laajoilla väestötutkimuksilla. Valtaosa hyödyistä johtuu energiastressin aktivoimasta autofagiasta ja saunan karaisevista (hormeesi) vaikutuksista.

Yoshinori Ohsumin Nobel luennon mukaan autofagia eli kehoon jääneiden viallisten solujen kierrätys käynnistyy 

pätkäpaastoilla

liikunnalla,

kylmä– / kuuma-altistuksilla

Enemman terveita elinvuosia

Tutkimus

2300 suomalaisella, 42-60 vuotiaalla, miehellä tehty 20 vuoden tutkimus saunomisen vaikutuksesta sydän ja verenkierto–  ja muistisairauksien esiintymiseen. 

Verrattiin viikoittaisia saunomiskertoja 1 kertaa, 2-3 ja 4-7 kertaa viikossa:

Tulosten mukaan 4-7 kertaa viikossa saunovilla oli n. 65% pienempi riski erilaisiin sydän- ja verisuonitauteihin sekä muistisairauksiin. Myös kuolleisuus mistä tahansa syystä oli 40% alhaisempi eniten saunovilla. 

Myös saunassa vietetty aika suojeli samalla lailla sairauksilta ja kuolleisuudelta. Mitä pitempään saunottiin, sen parempi tulos.

Suomalaisia tutkimuksia on eniten tehty Jari Laukkasen johdolla Jyväskylän yliopistossa. Myös muualla maailmassa on tehty satakunta suoraan saunomiseen littyviä tutkimuksia.

Saunomisen hyodyt

Muita yleisiä, tutkittuja terveysvaikutuksia (linkit tutkimuksiin)

Laskee verenpainetta ja alentaa sykettä.

Parantaa keuhkojen toimintaa.

Parantaa fyysistä kestävyyttä.

Vähentää reumapotilaiden niveltulehduksia.

Parantaa kehon lämpökontrollia liikunnan yhteydessä.

Parantaa lihasten verenkiertoa.

Lisää veren punasolujen määrää.

Parantaa lihasten hapenottokykyä.

Parantaa immuniteettia nostamalla valkosolujen ja muiden immuunisolujen määrää. 

Hormeesi (karaistuminen).

Hormeesi toimii ”Mikä ei tapa, se vahvistaa.” menetelmällä. Saunan selvien terveysvaikutusten taustalla ovat myös nämä hormeettiset reaktiot ns. heatshock proteiinien (HSP) avulla. Eli lämpöshokkiproteiinit karaisevat elimistöä vahvistamaan itseään ulkopuolelta tulevia stressitekijöitä vastaan. Sekä lämpö- että kylmäshokkiproteiinien päätehtävä on käynnistää tapahtumaketjut, joilla elimistö suojaa sisäosiaan liialliselta lämmöltä tai kylmyydeltä. Ne siis joko viilentävät sisäelimiä tai lämmittävät niitä pitääkseen niiden lämpötilan vakiona. Kumpikin toiminto vaatii paljon energiaa. Energian tarpeen lisääntyessä käynnistyy autofaginen tapahtumaketju, jossa vialliset solut ja proteiinit kierrätetään energian tuottoon käytettäväksi. Samalla keho puhdistuu tulehdusta aiheuttavista viallisista soluista ja molekyyleistä. Lisäksi pitkäikäisyysgeenit aktivoituvat.

Kasvuhormoni

Sauna vapauttaa kasvuhormonia ja samalla estää proteiinien käytön energiaksi. Näin ei lihaskatoa eli sarkopeniaa pääse tapahtumaan. 20 minuuttia saunassa 80 asteessa ja 30 minuutin viilennysjakson jälkeen kasvuhormonin tuotanto 5 kertaistuu. Sama tulos saadaan 15 minuutilla 100 asteisessa löylyssä. Kasvuhormonin eritys liittyy autofagia prosessiin.

Kasvuhormonin tuotanto 5 kertaistuu.

Pitkäikäisyysgeenit

Eläinkokeissa on havaittu lämpöshokkiproteiinien (HSP) lisäävän elinikää 15%. Tämän ilmiön on arveltu johtuvan autofagian käynnistämistä hormeettisista reaktioista. Vastaava ilmiö on todettu ihmisillä, vaikkakin elinajan pidentyminen on vaikeammin todennettavissa.

Hengitystiesairaudet

Laukkasen pariskunnan tutkimus vuodelta 2017 osoitti, että sauna alentaa riskiä hengitystiesairauksien kehittymiselle jopa 40%. Syy voi olla lämpökäsittelyn kyvyssä estää hapetus- ja tulehdusvaurioita keuhkojen kudoksissa. Kuitenkaan saunaa ei pidä käyttää akuutin hengitystiesairauden yhteydessä.

Eräässä tutkimuksessa testattiin saunan vaikutusta vilustumissairauksien altistumiseen. Kuuden kuukauden tutkimuksessa havaittiin viikoittain saunovien sairastuvan vilustumistauteihin selvästi harvemmin kuin ei lainkaan saunovien. Eroja alkoi ilmetä vasta kuuden kuukauden kuluttua kokeen alkamisesta. Koehenkilöitä oli kokeessa vain 25, mikä tietysti tekee tuloksista vain viitteellisiä.

Dr Rhonda Patrick arvelee saunan positiivisien vaikutusten hengitysteihin johtuvan immuunijärjestelmän kohentumisesta. Hsp70 on tärkeässä roolissa säätelemässä hengitysteiden terveyden ylläpitoa.

Tynnyrisauna

Sydän- ja verenkiertosairaudet

Sauna vaikuttanee verenkiertoelimiin samoilla mekanismeilla kuin kuntoilukin. Se nostaa sykettä 100:sta 150:en riippuen kuumuudesta ja saunassaolon kestosta, mikä vastaa raskasta / keskiraskasta kuntoilusuoritusta. Saunan jälkeen kuitenkin syke ja verenpaine laskivat nopeasti alle perustason, mikä viittaa hyvään palautumiseen.

Suomalaisilla, 42-60 vuotiaalla, miehillä tehtiin  tutkimus saunomisen vaikutuksesta sydän ja verenkierto–  ja muistisairauksien esiintymiseen. 

Tulosten mukaan yli 4 kertaa viikossa saunovilla oli n. 65% pienempi riski erilaisiin sydän- ja verisuonitauteihin sekä muistisairauksiin. Myös kuolleisuus mistä tahansa syystä oli 40% alhaisempi eniten saunovilla. Myös saunassa vietetty aika suojeli samalla lailla sairauksilta ja kuolleisuudelta.

Sauna vaikuttanee verenkiertoelimiin samoilla mekanismeilla kuin kuntoilukin.

Verenpaine

Kuopiossa tehdyssä 1621 henkilön tutkimuksessa todettiin 2-3 kertaa viikossa saunovilla 24% vähemmän verenpainetta verrattuna kerran viikossa saunoviin ja 4-7 kertaa viikossa saunovilla 46% vähemmän. Edullinen tulos verenpaineeseen liittyy saunomisen vaikutuksesta sydämen ja verisuonien terveyteen yleensä.

Insuliini

Saunominen vähentää insuliiniresistenssiä diabeetikoilla (hiirikoe). Diabeettiset hiiret altistettiin 30 minuuttia päivittäin 12 viikon aikana lämpökäsittelylle, joka laski veren insuliinipitoisuutta 31% ja veren sokeritasoja merkittävästi .

Rasitusvaste

Kymmenellä urheilijalla testattiin lämpökäsittelyn vaikutusta testissä, jossa aerobisen liikuntasuorituksen jälkeen oli vielä sprinttikoe.

Lämpö paransi verenkiertoa lihaksiin ja siten toi niille glukoosia ja happea vähentäen siten niiden glukogeenivarastojen kulutusta 40-50% .

Palautuminen ja lihaskorjaus (muscle atrophy)

30 min lämpökäsittelyllä palautuminen ja lihasvaurioiden korjaantuminen parani 30%. Lämpöshokkiproteiinien määrä lisääntyi 25% ja pohjelihaksen kasvu parani 30%. Lämpökäsittely korjasi lihasten hapetusvaurioita käynnistämällä niiden uudelleen kasvua.

Ylitreenauksesta palautuminen

Eläinkokeissa on todettu lämposhokkiproteiinin HSP suojaavan ylikunnon negatiivisilta vaikutuksilta.

Aivovauriot

Aivot reagoivat vaurioihin tuottamalla lämpöä lämpöproteiinien avulla. Stressiproteiini HSP70 näyttää suojaavan hermojärjestelmää vaurioilta. Saunan lisälämpö ei aivovauriotilanteessa ole ehkä toivottavaa. Asia kannattaa tarkistaa omalääkäriltä.

Alzheimer.

2300 suomalaisella, 42-60 vuotiaalla, miehellä tehtiin 5 vuoden saunatutkimus dementian ja Alzheimerin taudin esiintyvyydestä. Verrattuna kerran viikossa saunoviin oli 2-3 kertaa viikossa saunovilla dementiaa 22% vähemmän ja 4-7 kertaa viikossa saunovilla 66% vähemmän.  Vastaavasti Alzheimerin tautia 20% ja 65% vähemmän. 

Erään tutkimuksen mukaan pitkäaikainen flavonoidien saanti vähensi Alzheimerin taudin puhkeamista.

Neurogenesis

Lämpöstressin on havaittu lisäävän aivojen ja muistin plastisuutta ja uusien aivosolujen kasvua lisäämällä BDNF tekijän määrää aivoissa. Erityisesti kun lämpöä on käytetty liikunnan tehoa lisäävänä eläinkokeissa.

Myrkkyjen poisto kehosta

Keskimäärin saunassa poistuu 0,5 kg hikeä, mikä poistaa mukanaan myös raskasmetalleja 4-25 kertaisia määriä verrattuna virtsassa poistuviin määriin.

Hiki poistaa raskasmetalleja.

Saunan vaarat.

Terveelle ihmiselle saunominen on täysin turvallista, mutta sydämeen llittyvistä sairauksista kärsiville saunominen voi olla riskialtista varsinkin, jos saunomiseen liittyy alkoholi.

Enemman terveita elinvuosia

Lämpöshokkiproteiinit

Lämpö- ja kylmäshokkiproteiinit aktivoituvat kehossamme, kun altistumme liian kuumaan tai liian kylmään. Aktivoituessaan ne ”herättävät” myös ns. Sirtuin pitkäikäisyysgeenit toimintaan ja käynnistävät autofagian ikäänkuin varokeinona energiavajeeseen. 

Eräässä kokeessa havaittiin lämpöshokkiproteiinien määrän nousseen 50 prosentilla 30 minuutin saunassaolon jälkeen. Lämpöshokkiproteiinit pysyivät aktiivisina 48 tuntia aktivoitumisensa jälkeen.

Solut alkavat erittää lämpöshokkiproteiini hsp70:tä kuumeen noustessa ja sen tehtävänä on lämmön säätelyn lisäksi stimuloida immuunijärjestelmää taistelemaan uhkaavaa virus- tai bakteeritulehdusta vastaan. Lämpöshokkiproteiinit, kuten hsp70, näyttävät aktivoivan erityisesti immuunijärjestelmän dendriittisoluja ja ns. natural killer soluja. Niitä tarvitaan varsinkin uusien, tuntemattomien tautien uhatessa.

Lämpöshokkiproteiinit stimuloivat immuunijärjestelmää.

Terveyshyötyjen perusta.

Saunan terveyshyödyt ovat periaatteellisella tasolla samantyyliset kuin kylmäaltistuksella tai liikunnalla. Ne kaikki vaikuttavat kumulatiivisesti, eli mitä kauemmin niitä olet harrastanut, sen tehokkaampi tulos.

Sauna, liikunta ja kylmä vaikuttavat elimistöömme karaisevasti. Eli elimistömme kasvattaa joka kerran vastustuskykyään.

Ne kaikki kuluttavat paljon energiaa ja laukaisevat autofagian eli energian ottamisen kehon sisältä kierrättämällä vialliset solut ja proteiinit energiakäyttöön, mikä puhdistaa elimistön tulehduksia aiheuttavilta kuolleilta tai viallisilta molekyyleiltä.

Perusteellinen kuvaus saunan terveysvaikutuksita ja niiden perustana olevista tutkimuksista. https://www.foundmyfitness.com/topics/sauna. Learn more about sauna use and immunity in our overview article.

Tilaa Uutiskirje

Palaa : Etusivulle

Katso; Nuoruuskoodi 1.Enemmän terveitä elinvuosia.

Katso; Nuoruuskoodi 2. Aktivoi viallisten solujen kierrätys.

Katso; Nuoruuskoodi 3. Miksi Ikäännymme, vaikkei tarvitsisi.

Katso; Nuoruuskoodi 4. Mitä käytät, se kasvaa ja vahvistuu.

Katso; Nuoruuskoodi 5. Länsimainen elämäntapa.

Katso; Nuoruuskoodi 6. Nälkä puhdistaa ja parantaa.

Katso; Nuoruuskoodi 7. Sinclairin kirje. Ikääntymistä hidastava elämäntapa.

Katso; Nuoruuskoodi 8. Paasto, liikunta, sauna ja kylmä suihku.

Katso; Nuoruuskoodi 9. Nuorekas ja terve iho.

Katso; Paasto. Niukka, rytmitetty ruokavalio pitää vireänä.

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.