Siirry suoraan sisältöön

Nuoruuskoodi 5. Länsimainen elämäntapa.

Länsimainen elämäntapa ja elinajan odote.

Lääketiede on lisännyt maapallon väestön elinikää dramaattisesti 1950 luvun jälkeen, mutta nyt länsimainen elämäntapa on kääntämässä elinajan odote -kehitystä taaksepäin.

1900 luvun alussa ei maapallolla yhdenkään maan elinajan odote ollut yli 40 vuotta.

1950 luvun jälkeen länsi-maissa elinikä nousi, lapsikuolleisuus romahti,  kulkutaudit hävisivät ja jopa ihmisten älykkyyskin kasvoi 3 pistettä vuosikymmenessä. 

Väestön elinajan odote länsi-maissa on kasvanut, mutta terveet elinvuodet eivät ole lisääntyneet enää vastaavaa vauhtia. 

Enemman terveita elinvuosia

USA:ssa ja Englannissa terveen elinajan odote on pienentynyt jo muutaman vuoden ja Euroopassakin sen kasvu on pysähtymässä WHO:n tilaston mukaan.

Tilaston lähde:

Elinajan odote 2019

Jopa Kiina ohitti vunonna 2016 ensimmäistä kertaa USA:n terveen elinajan odotteen tilastossa. Tilaston mukaan amerikkalaiset kärsivät sairauksista viimeiset kymmenen elinvuottaan.

USA:ssa 2010-2017 välisenä aikana keski-ikäisten kuolleisuus lisääntyi 6%. Keski-ikäisillä on yhä enemmän ikääntyneille tyypillisiä tauteja.

Eläkeläistenkin elämänlaatu on heikkenemässä sillä heilläkin sairaudet lisääntyvät tasaisesti 2000 luvulla.

Elinvuodet sairaana
Sairastuvuus trendi USA

Tuskinpa monikaan meistä haluaa elää pidempään,

jos se tietää 10-20 vuotta sairastelua.

Ylipainoisuus.

Ylipainoisuuden kehitys on ollut jatkuvaa kaikkialla länsimaissa ja Suomessa myös. Alla THL:n tutkimustulos ylipainoisuuden kehityksestä Suomessa.

Lihavuus Suomessa 1978-2018

Ylipainoisuuden syistä kiistellään. Toiset väittävät sen johtuvan liikunnan vähäisyydestä. Toiset taas pitävät napostelua, sokeria ja höttöhiilareita syyllisenä. 

Kun katselet edellä olevia elinajan odote ja terveen elinajan odote tilastoja, nähdään, että länsimainen elämäntapa ja korkea elintaso USA:ssa on johtanut sairauksiin ja alhaisempaan elinaikaan kuin muissa maissa. On helppo uskoa, että syy on ruokakulttuurissa.

Standard American Diet (SAD)

It`s Sad.

Sairauksien lisääntymisen syynä taas pidetään usein ylipainoa. Ylipaino lisää tulehduksia kehossa ja tulehdukset taas johtavat ikääntymiseen liittyviin sairauksiin. Alla OECD:n tilasto henkilöistä joiden BMI on yli 30.

BMI trendit maissa

Ikääntyminen on solujen tukkeutumista.

Tutkijat ( Elie Metchnikoff, Denham Harman, David Sinclair……) ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että ikääntyminen johtuu elimistöön kertyneistä kuolleista ja viallisista soluista, jotka eivät ole päässeet normaalisti poistumaan elimistöstä.  Nämä elimistöön kertyneet ”roskat” tukkivat Sinclairin mukaan DNA:n epigenomin ja solumme eivät enää tunnista tehtäväänsä – alkavat siis toimia virheellisesti.

Ks. Alla tilasto: Health statistics (National Institutes of Health) (USA)

2018 julkistettu tutkimus yhtyy Prof. Sinclairin ajatuksiin ja sanoo, että yleisimmät ikääntyneiden sairaudet johtuvat yksinkertaisesti ikääntymisestä ja ikääntymisen mukanaan tuomasta elimistön ja solujen tukkeutumisesta. 

Solujen tukkeutuminen taas voitaisiin parhaiten estää aktivoimalla autofagiaa eli viallisten ja kuolleiden solujen kierrättämistä. Se taas tapahtuisi tehokkaimmin ja yksinkertaisimmin ottamalla käyttöön vuorokautinen 16 tunnin pätkäpaasto tai paastoikkuna. 

Jatkuva muutaman tunnin välein tapahtuva ruokailu pitää veren insuliinitasoa ylhäällä, joka estää rasvan polttoa energiaksi. 

Keho on koko ajan ravintoa rasvana varastoivassa tilassa kohollaan olevan insuliinin vuoksi, mikä taas estää autofagiaa toimimasta.

Väestöpyramiidi.

Elintason kasvaessa ikäluokat ovat pienentyneet ja väestöpyramiidi on kääntymässä päälaelleen. Se aiheuttaa valtavia taloudellisia ongelmia ikääntymissairauksien hoitamisessa. Sodista huolimatta nuoria on aina ollut enemmän kuin ikääntyneitä. Nykyään ikääntyneet elävät pidempään, mutta krooniset sairaudet vaivaavat yhä useampia.

mediaani elinikä 2015

Länsi-maiden väestö on ikääntynyttä, koska syntyvyys laskee.

Pienentyvä työssäkäyvien joukko ei jaksa kantaa ikääntyneiden aiheuttamia kustannuksia. Työssäkäyvien tyytymättömyys kasvaa, kun heidän elintasonsa laskee. Nuoret eivät jatkossa voi hyväksyä, että heidän täytyy kustantaa vanhempiensa elintavat ja niistä johtuvat sairaudet. Samaan aikaan eläkeläiset saavat eläkettä, josta nuori ei voi ehkä edes haaveilla.

Lapsia ei haluta tehdä, koska mm. lasten aiheuttama taloudellinen kuorma nähdään liian suureksi. Näin kierre vain pahenee, kun maksajia on aina vain vähemmän.

Ikääntymistutkimusten päämäärä onkin terveiden elinvuosien (health span) lisääminen pikemminkin kuin elämän pidentäminen (life span).Katso lisää.

Väestön ikäjakauma 2018

Terveiden elinvuosien lisääminen alentaa kustannuksia, mutta ei korjaa ikärakenteen vääristymää.

Napostelu korvattava pätkäpaastolla.

Jatkuva napostelu on muuttanut  meitä ratkaisevasti. Olemme kasvu-moodissa, insuliini koholla, vaikka meidän pitäisi normaalisti ollai myös katabolisessa, rasvaa polttavassa tilassa. 

Ihminen on yksinkertaisesti kehittynyt niin, että aina välillä käytetään ravintovarastoja ja samalla puhdistetaan elimistöä.

Selkein ja yksinkertaisin ratkaisu olisi suosittaa kaikille 16 tunnin vuorokautista paastojaksoa. Se on helppo toteuttaa. Jos olet tottunut napostelemaan ja syönyt voimakkaasti hiilihydraattipainoisesti, olisi ensi alkuun lopetettava napostelu. Seuraavaksi on sitten luovuttava joko aamu- tai iltapalasta. Tärkeää olisi saavuttaa joustavuus rasvojen ja hiilihydraattien käytössä polttoaineena. Silloin pätkäpaastokin toimii helposti. Se on myös hyvä tapa estää lihavuusongelmaa.

USA lihavuus trendit

Länsimaisen elämäntavan ravintokulttuuri on alkanut vaikuttaa myös älykkyyteemme, joka on ollut laskussa Norjassa, Tanskassa, Australiassa, Britannialla, Hollannissa ja myös Suomessa.

1970 luvun älykkyysosamäärän huipun jälkeen on älykkyys länsi-maissa kääntynyt laskuun. Ns. Flynn efekti , joka nosti  älykkyyttä 3 pistettä kymmenessä vuodessa on kääntynyt. Tilanne on luotettavasti todettu nuorten miesten armeijan kutsunnoissa tehdyissä älykkyystesteissä.

Tilaa Uutiskirje

Palaa : Etusivulle

Katso; Nuoruuskoodi 1.Enemmän terveitä elinvuosia.

Katso; Nuoruuskoodi 2. Aktivoi viallisten solujen kierrätys.

Katso; Nuoruuskoodi 3. Miksi Ikäännymme, vaikkei tarvitsisi.

Katso; Nuoruuskoodi 4. Mitä käytät, se kasvaa ja vahvistuu.

Katso; Paasto. Niukka, rytmitetty ruokavalio pitää vireänä.

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.