Siirry suoraan sisältöön

Nuoruuskoodin testaus

Eliniän pidentämiseen on viime vuosina löytynyt useita menetelmiä aivan luonnonmukaisista kemiallisiin lisäaineisiin tai manipulaatioihin perustuviin. Mittaamisen menetelmätkin DNA:n markkereihin perustuvina ovat jo todella luotettavia. Mittaus ennen ja jälkeen testijakson kertoo luotettavasti tuloksen, edellyttäen, että myös vertailuryhmä on asianmukaisesti laadittu. 

Elämäntavan ja ravinnon yhdistelmällä (Nuoruuskoodi) saatiin ällistyttävän hyvä tulos ihan luomu-menetelmällä 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan.

Lisaa elinaikaa

Ikääntyminen.

Ihmisten ikääntyminen on tämän päivän kehittyneissä maissa valtava ongelma. Se aiheuttaa lääketieteellisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Näitä voitaisiin ratkaista ikääntymistä hidastamalla, jolloin sairauksista johtuvia kustannuksia voitaisiin alentaa ja säilyttää ihmisten työkykyä pidempään.

Ikääntyminen ilmenee solutasolla solun toimintakyvyn virheinä, jotka kumuloituvat aina solun jakautuessa. Virheet ilmenevät vääristyneenä geenien aktivointina ja solun muuttumisena vähitellen ns. ”yli-ikäiseksi” (senescent). Solun ohjelmointi uudelleen palauttaisi sen alkuperäisen epigeneettisen (DNA:n ulkopuolisen perimän) sisällön ja oikean toimintatavan. Ei kuitenkaan ole tiedetty, miten se tapahtuisi. Onko solulla olemassa backup kopio? Sehän merkitsisi solun ”nuorennusleikkausta”.

Useimmissa ikääntymisen hidastamiseen pyrkivässä tutkimuksessa pyritään vaikuttamaan mTOR molekyyliin keinotekoisesti. Tarkoituksena on matkia kalorien rajoittamista kääntämällä mTOR lepoasentoon ja siten pysäyttää elimistön liiallinen kasvun tilassa olo. Tällaisen toimenpiteen mahdollisista sivuvaikutuksista ei kuitenkaan ole varmuutta varsinkaan Rapamycin molekyylin osalta. Toinen molekyyli Metformin taas on laajalti testattu ja käytetty diabetes hoitona.  Jatkuva kasvu kuluttaa elimistöä ja estää levon sekä vaurioiden korjaamisen. 

Ikääntymisen hidastaminen / estäminen.

MTOR portinvartija

Kalorien rajoittaminen pätkäpaastoilla.

Pätkäpaasto on yksinkertaisin tapa aktivoida autofagiaa ja mahdollistaa elimistön levon ja korjaavat toimenpiteet. Helppo toteuttaa eikä aiheuta kustannuksia. Pätkäpaastot on helpoin toteuttaa yöpaastoina 12-22 tuntia. Pätkäpaastoissa ei yleensä ole ongelmia, paitsi henkilöillä, jotka ovat tottuneet hyvin hiilihydraattipitoiseen ravintoon ja ruokailleet useita kertoja päivässä.

Pitkäikäisyysgeenien (Sirt1-7) aktivointi.

Pitkäikäisyysgeenien aktivointi tapahtuu autofagian yhteydessä paastojen ja reippaan liikunnan avulla. Edellyttää riittävää määrää NAD+ entsyymiä, joka kuitenkin vähenee iän mukana. NAD+ entsyymiä voidaan lisätä NR tai NMN lisäaineilla. Mahdolliset haittavaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

Yamanaka tekijät.

2000 luvulla tutkija Shinya Yamanaka ,  (Yamanaka, Nobel 2012) kokeili manipuloida kantasoluja. Vain neljällä geenillä Yamanaka onnistui kehittämään ns. monikykyisen kantasolun (pluripotent stem cell), iPS solun. iPSC solut ovat monikykyisiä soluja, jotka voidaan eriyttää mihin tahansa myöhempään tehtävään elimistössä. 

Yamanaka onnistui siis synnyttämään tavallisista soluista monitaitoisia kantasoluja käsittelemällä niitä vain neljällä geenillä, joita myöhemmin alettiin kutsua nimellä Yamanaka factors. 

Kuuluisin Yamanaka tekijöillä tehty koe on Harvardin yliopiston professori David Sinclairin ryhmän tekemä hiiren glaukoomaa sairastavan silmän korjaaminen terveeksi.

Yamanakan keksinnöt antavat mahdollisuuden korjata ja jopa vaihtaa elimiä uusiin, jotka on kasvatettu luovuttajan omista soluista. Japanissa raportoitiin vuonna 2020 leikkauksesta, jossa osa potilaan sydämen kudosta korjattiin hänen omista soluista saaduilla kudoksilla. Nämä kudokset oli kasvatettu sydänsairaan ihosoluista palauttamalla ne takaisin monikykyisiksi kantasoluiksi Yamanaka tekijöiden avulla. 

Elämäntavan muutoksen vaikutus biologiseen ikään.

Useimmat tutkijat ja laboratoriot pyrkivät löytämään molekyylejä, joilla voitaisiin kalorirajoitusta matkimalla saada elimistö käynnistämään autofagian ja Sirtuin geenit. 

Harva tutkija on testannut täysin luonnonmukaisesti Nuoruuskoodi kirjani mukaisilla menetelmillä.

 Huhtikuussa 2021 julkaistiin tutkimus, jossa testattiin biologisen iän muutosta noudattamalla elintapoja, jotka on kirjassani esitetty. Siis pätkäpaastoja, Välimeren ruokavaliota, liikuntaa päivittäin ja elimistömme luontaisen rytmin noudattamista. Kokeessa oleellinen ero kirjani oppeihin oli keskittyminen voimakkaasti ruokavalioon ja ruokavalion vaikutuksiin geenien toimintaan. Tulokset olivat uskomattoman hyvät.

Biologinen ikä voidaan nykykäsityksen mukaan mitata luotettavasti ns. Horvath DNAmAge menetelmällä. Tämä Horvath menetelmä perustuu DNA:saamme tapahtuviin muutoksiin iän karttuessa. Horvath menetelmässä mitataan DNA:saamme tapahtuvia metylaatioita ja siihen valittiin alunperin 8000 testinäytettä. Niiden perusteella Steve Horvath valitsi 353 metylaatiopistettä (CpG), jotka korreloivat riittävän tarkasti (96%) fyysisen ikääntymisen kanssa. 

Monet tutkijat, (esimerkiksi David Sinclair), ovat sitä mieltä, että ikääntyminen on DNA metylaatiossa tapahtuvia muutoksia. Näiden muutosten vuoksi solut vähin erin hävittävät toimintaohjeensa, jotka on tallennettu DNA epigenomiin eli perimään. Lopputuloksena solumme alkavat toimia vajavaisesti. Näkö, kuulo, hormonien eritys, immuunipuolustus jne. heikkenevät. Altistumme ikääntymiseen liittyville sairauksille. 

Tutkimus. Potential reversal of epigenetic age using a diet and lifestyle intervention.  

Age reversal

Tutkimukseen osallistui 43 50-72 vuotiasta, tervettä, miespuolista henkilöä kahdeksan viikon ajan. Heidän biologinen ikänsä mitattiin DNAmAge menetelmällä. 

Testiryhmän biologinen ikä aleni vertailuryhmään nähden 3,23 vuotta vain kahdessa kuukaudessa.


Kuten tutkimuksen nimestä ilmenee, siinä käytettiin vain dieettiä ja terveellisiä elintapoja. 

Dieetti. 

Tutkimuksen johtaja Tri. Kara Fitzgerald on nutrigenomics asiantuntija. Hän keskittyi koehenkilöiden ruokavaliossa ravintoaineisiin, joiden tiedetään edesauttavan tärkeiden geenien metylaatiota eli niiden kykyä aktiivisesti siirtyä ON ja OFF asentojen välillä.

Metylaatio mahdollistaa aktivoida hyödyllisiä geenejä ja sulkea vahingollisia geenejä. 

Lisäksi geenit on luettava ja tehtävä kopio (mRNA) geenin pätkästä. Sen mukaan solu sitten valmistaa elimistön tarvitsemaa molekyyliä. Toimiakseen metylaatio edellyttää ruokavaliota, joka sisältää riittävän määrän biokemiallisia aineita, tiettyjä vitamiineja (erityisesti B-ryhmä) ja hivenaineita ( ks. epinutrients ). Palaan tähän tarkemmin seuraavassa blogikirjoituksessani.

Dieetti koostui pääosin kasviksista, kalasta ja vähärasvaisesta lihasta. Kasvikset sisälsivät runsaasti folaattia (tumman vihreälehtisiä kasviksia) ja muita metylaatiokierrolle tärkeitä molekyylejä. Lisäravintoina käytettiin alpha-ketoglutaraattia (AKG), C- ja A-vitamiinia. Ravinnossa huolehdittiin, että ne sisälsivät runsaasti betaiinia (punajuuri), kurkumiinia, vihreän teen EGCG:tä, rosmariinia, kversetiiniä ja luteolia. Eläinproteiinien kohdalla huolehdittiin riittävästä kananmunien ja maksaruokien saannista. Ravinto oli vähähiilihydraattista (ei keto) ja ruokailu noudatti pätkäpaasto-tyyppistä mallia. Lisäksi käytettiin kuivatuista kasviksista ja hedelmistä tehtyjä jauheita (epinutrients). 

Kara Fitzgerald varoittaa kirjassaan Younger You jopa yksittäisen hiilihydraattiannoksen voivan vahingoittaa verisuonien solujen DNA:n toimintaa jopa viikon ajaksi ja johtavan vapailta radikaaleilta suojaavien geenien sulkeutumiseen. Toisaalta taas jopa yksittäinen liikuntasuoritus voi parantaa insuliinisensitiivisyyttä ja alentaa tulehduksia. 

Kara Fitzgerald korostaa, että jokainen päivittäinen tekosi vaikuttaa epigenomiisi eli geeniesi toimintaan. Huonojen päätösten kumuloituessa seurauksena on terveysongelmia. Hyvät päätökset vastaavasti vaikuttavat elimistöäsi vahvistavasti.

Liikunta. 

Elintapatutkimuksen testihenkilöt harrastivat kevyttä / keskiraskasta liikuntaa vähintään 30 minuuttia päivässä ja vähintään 5 päivänä viikossa. Liikunnan rasittavuus pidettiin 60-80 prosentissa maksimitehosta (VO2Max). Tutkimuksen johtaja Kara Fitzgerald korostaa liikunnan pitämistä kohtuullisena ja ylikuormituksen välttämistä. Ylikuormitus kääntää yllättävän helposti liikunnan hyödyt haitoiksi.

Rentoutus. 

Koehenkilöt tekivät rentouttavia hengitysharjoituksia 20 minuutin jaksoissa, kaksi kertaa päivässä. Kara Fitzgerald korostaa stressin tuhoisia vaikutuksia terveydelle.

Stressitilassa elimistösi pumppaa adrenaliineja, jotka kuluttavat biokemiallisia molekyylejä, joita tarvittaisiin hyviä geenejä ohjaavissa toiminnoissa.

Meditaatio on tutkimuksissa osoittanut alentavan ikääntymisen nopeutta.

Samoin kiinalainen Tai Chi rentoutuksen menetelmä on osoittanut harrastajansa ikääntyvän selvästi vertailuryhmää hitaammin.

Pätkäpaastot.

Pätkäpaastoa noudatettiin hyvin lievässä muodossa. Ruokailu oli sallittua aamu seitsemän ja iltaseitsemän välillä. Se oli enemmän vuorokausirytmin mukaista ruokailua kuin paastoa. Tutkijat halusivat pitää pätkäpaastot maltillisena ja keskittyä erityisesti ravinnon vaikutuksiin geenien aktivoinnissa.

Biologisen iän mittaaminen.

Testissä koehenkilöiden biologista ikää mitattiin DNAmAge testillä, mutta sen oikeellisuutta verrattiin myös henkilön elintapoihin, lääketieteelliseen tilaan ja verikokeisiin.

Näin voitiin todeta onko DNAmAge tulos looginen. Kun samaa menetelmää käytettiin sekä testi- että vertailuryhmässä, voidaan varmistaa tulosten oikeellisuus.

Johtopäätökset.  

Tutkimukseen piti valita osallistujat niin, että heillä ei ollut sairauksia, ylipainoa ja he olivat jo ennestään kunnostaan huolehtivia. Naisia ei tutkimukseen otettu, koska osaanottajamäärä oli pieni ja yksittäinenkin raskaus tai vaihdevuosiin liittyvä hormonaalinen muutos olisi horjuttanut tulosten yleispätevyyttä. Toisaalta olisi ollut helpompaa saada hyviä tuloksia aivan tavallisilla ihmisillä. Vain täysin terveillä se on haastavampaa.

Koehenkilöiden biologinen ikä aleni kahdeksassa viikossa 3,2 vuotta. 

Tutkimus tehtiin satunnaistettuna ja vertaisarvioituna, mutta kohderyhmä oli pieni. Suurilla koehenkilöiden määrillä tällaisia tutkimuksia on erittäin vaikea suorittaa, koska ravinnon ja elämäntapojen noudattamista pitää valvoa kunnollisesti.
Toisaalta tulokset olivat erittäin selvät jo näinkin lyhyellä ajanjaksolla ja ne tukivat “Nuoruuskoodin” mukaista elämäntapaa selkeästi, vaikka saunaa ja kylmäaltistuksia ei käytettykään. 

Tutkijat uskovat tulosten olevan vielä huomattavasti parempia, jos ravinto perustuisi kunkin osallistujan geenitestin tuloksiinOn huomattava, että testin tulokset eivät ole pysyviä. Paluu aiempaan elämäntapaan palauttaa myös biologisen iän nopeasti takaisin aiempaan.

Tässä tutkimuksessa pätkäpaastot ja liikunta jätettiin tarkoituksella pienempään osaan ja keskityttiin geenien toiminnan aktivointiin ruokavaliolla. Ravinnon vaikutusta elimistössä ja geenien toiminnan ohjaamisessa voidaan verrata suurkaupunkiin, jonka liikenteen ohjaus on täsmällistä ja jäsenneltyä kuten Saksan Berliinissä. Kun taas Pariisissa liikenne on jo kaoottisempaa ja puhumattakaan Intian New Delhistä. Sokeri ja alkoholi elimistössä saavat aikaan liikennekaaoksen. Tärkeiden ravintoaineiden puute taas on verrattavissa liikenneympyröiden ja -valojen puuttumiseen.  

Ruuhka

Nuorison mielenterveysongelmat tai elinajan lyhentyminen, varsinkin USA:ssa, saattavat olla virheellisestä ravinnosta johtuvia pikemminkin kuin koulujen tai työpaikkojen ilmastoinnista tai muista ongelmista johtuvia.

Tutkimusta johti Kara Fitzgerald ja hän kirjoitti siitä kirjan Younger You. Fitzgerald sanookin loppupäätelmässään. 

”Emme olekaan geeniemme vankeja. Meillä on ravinnon ja elintapojen kautta mahdollisuus vaikuttaa epigenomiin, joka puolestaan ohjaa geenien toimintaa”. 

”Your genes don´t dictate your fate.

”Geenit eivät sanele kohtaloamme.”

Lisää tietoa löytyy Nuoruuskoodi kirjastani.

Kirja

Facebook kommentteja kirjasta:

Sisällysluettelo

pastedGraphic_1.png
Sisallys

Hanki siis kirja verkkokaupasta tai myymälästä.

Adlibris.com, suomalainen.com, akateeminen.com, booky.fi, prisma.com, cdon.com

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.