Oppimistekniikoista

Käytä aina tehokkaita tekniikoita

Me kaikki opiskelemme puolet elämästämme. Haluat varmasti opiskella tehokkaasti ja oppia helposti

Tutkimusten mukaan paras oppimistekniikka on jaksollinen kertaus ja kuulustelu. Paras kertaamisen apuväline on Anki muistikortti sovellus. Oppimista nopeuttavat lukemisen ja pikalukemisen tekniikka sekä ymmärtämisen ja hahmottamisen tekniikat kuten Mind Map ja Trello. 

Ajankäyttö (ks. Opiskeluohjeet ) on avain menestykseen.

Ihminen, kuten useat eläimetkin oppivat pääasiassa näkemällä. Ne liittävät verkkokalvolle piirtyneen kuvan tunne-elämykseen (pelko / mielihyvä) ja muistavat, mikä oli mieluisaa ravintoa tai mikä oli pahan makuista tai vaarallista.

Mitä useammin joku kokemus toistui, sen voimakkaammin muistijälki vahvistui. Muistijälkeen assosioitui paikan ja reitin lisäksi vuodenaika, maastotyyppi ja muut lähistöllä olevat riista- tai petolajit.

 Oppimistyylimme ovat evoluution tulosta siitä huolimatta, että yksilöllisiä eroja on paljon.

Oppiminen nähdään aktiivisena tiedon rakentamisen prosessina. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta säätelevät hyvin paljon sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asiaa tulkitsee. Oppiminen liittyy toimintaan ja palvelee toimintaa. Olennaista on, että oppijassa heräävät omiksi koetut, opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma kokeilu, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen.

Visuaalinen tyyli

 • Katselee kuvia, videoita, kalvoja, alle- ja yliviivaa
 • Piirtää asioita

Merkityssuuntautuneet

 • Pyrkivät muodostamaan opittavasta asiasta kokonaisuuden
 • Yrittävät ymmärtää tärkeimmät asiat, eivätkä takerru pikkuasioiden opiskeluun
 • Pyrkivät liittämään opiskeltavan asian jo aiemmin opittuun
 • Ovat kriittisiä ja muodostavat oman mielipiteen asiasta
 • Lukevat joskus myös tentin ulkopuolista materiaalia selvittääkseen itselleen asioita

Soveltamissuuntautuneet

 • Pitävät tärkeänä sitä materiaalia, josta on käytännön hyötyä itselle
 • Yrittävät soveltaa opittua tietoa käytäntöön
 • Miettivät opiskellessaan omia kokemuksiaan ja pohtivat, miten ne sopivat opiskeltavaan asiaan

Tutkimusten mukaan

Nämä yleistykset eivät pidä paikkaansa oppimisen tai muistamisen suhteen. Nuo olivat mieltymyksiä, mutta eivät tapoja, joilla opimme tai muistamme.

Me kaikki opimme ja muistamme kuvia ja niiden sisältämiä tarkoituksia / sisältöjä.

Jotta voimme muistaa muistikuvan, on sillä oltava joku sisältö tai tarkoitus. Muistissamme oleva kuva käärmeestä, karhusta tai sudesta on sisältänyt ajatuksen, että ne ovat vaarallisia.

Kun kirjoitat paperille pankkitunnuksesi, on se kyllä kuva, mutta et saa sille sisältöä.

 

Opiskelija lukee tenttiin
Unohduskayra

 

Opittu häviää muistista nopeasti.

 • 1 pv     54 %
 • 7 pv     35 %
 • 14 pv   21 %
 • 21 pv   19 %

OPPIMISEN OHJEET

Katso VIDEO 

Lue OPISKELUOHJEET dokumentti TÄÄLTÄ

TEKNIIKAT

 Kategorointi / Ryhmittäminen

Opittava / muistettava asia liitetään johonkin ryhmään. Siten se assosioituu muistissa laajaan joukkoon muita asioita. Siitä tulee ymmärrettävä osa jotain kokonaisuutta.

Jos ryhmittäminen ei toimi, on käytettävä alla olevia tekniikoita.

Youtubesta löytyy paljon suosittuja oppimistekniikkaa käsitteleviä videoita.

 Parhaissa jopa miljoonia näyttökertoja

Learning techniques

 

Kielten opiskelu Muistikorttimenetelmällä (Flash Cards)

 •        Intervallikertaaminen = jaksottainen muistiin palauttaminen.
 •        Kielten opiskelu, ammattisanaston opiskelu, luetteloiden opiskelu.

ANKIsrs muistikorttiohjelma kuulustelee sinua älypuhelimellasi tai muulla laitteella vaikka minuutin kerrallaan silloin kun sinulle sopii.

Käytä valmiita pakkoja, joita ilmaisessa ANKI sovelluksessa on tuhansia tai tee omia pakkoja.

älypuhelin

Muistiinpanojen teko

Muistiinpanojen teko muistikorttitekniikkaa hyödyntämällä (Cornell Notes / Guided Notes).

Ilmaista ANKI muistikorttiohjelmaa kannattaa käyttää muistiinpanojen ja oppikirjan alleviivausten kertaamiseen. Alleviivauksia voit tehdä mm. kaikissa KINDLE e-kirjoissa. Opi lisää ANKI sovelluksen käytöstä.

Katso video oppikirjasta tehdystä muistikorttipakasta.

Muistiinpanojen teko

Pikalukeminen I

1900 luvun puolivälissä kehitetyllä tekniikalla ja neljän viikon harjoittelulla voit 3-5 kertaistaa lukunopeutesi ja silti vielä painat mieleen lukemasi.

Neljän viikon harjoitusohjelmalla 30 minuuttia päivittäin pääset tavoitteeseen.

Katso lyhyt esittelyvideo ja päätä pystyisitkö sinäkin.

Pikalukeminen kolminkertaisella puhenopeudella

LUE LISÄÄ  Pikalukeminen I

 

 

Lukutekniikka, Pikalukeminen II

Tehosta ja nopeuta nykyajan informaatiotulvasta selviämistä senkin jälkeen kun olet Pikalukeminen I osiolla moninkertaistanut lukunopeutesi.

Opettele lukemaan vain sivuja silmäilemällä. Opit löytämään silmäilemällä tärkeät asiat.

Silmäile, Syvenny, Muistele, Kertaa

Selaa ja silmäile löytääksesai kiinnostavat kohdat, joissa hidastat

LUE LISÄÄ  Pikalukeminen II

 

Kent State University John Dunlosky johtamassa tutkimuksessa parhaaksi oppimisen tueksi havaittiin periodinen tai intervallikertaaminen. Intervallikertaamista voi toteuttaa Flash card tekniikalla. Tässä voi käyttää esim. Ankisrs sovellusta.

Alleviivaaminen ja yhteenvetojen tekeminen jäivät tutkimuksessa heikoiksi tekniikoiksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan huomioitu, että näitä tekniikoita käytetään kertaamisen helpottamiseksi eikä yksinään.

Maailman parhaat shakin pelaajat eivät niinkään suunnittele siirtoja etukäteen, vaan heidän muistissaan on tuhansia pelitilanteita ja he osaavat reagoida niihin oppimiensa tilanteiden perusteella. Samoin toimivat mestaritason jalkapalloilijat tai jääkiekkoilijat. Mestarit ovat aina harjoitelleet muita enemmän.

OPETTELE OPPIMAAN. SE ON ELÄMÄSI PARAS INVESTOINTI

Advertisements
Jaa tämä kavereille