Siirry suoraan sisältöön

Sisäinen puhe

Sisäinen puhe. Puhu itsellesi.

Oletko ajatellut miksi puhut itsellesi? Oletko ajatellut, mitä ajattelu on? Emme voi ajatella ilman, että meillä on kieli, jolla ajattelisimme.

”Mitä siis on ajattelu? Sehän on se sisäinen puhe.” sanoo Professori Pentti O.A. Haikonen.

Sisäinen puhe on väline, jolla ajattelu tapahtuu.

Kolmivuotiaat lapset puhuvat usein itselleen ääneen. Myöhemmin ääneen puhuminen vähenee ja muuttuu äänettömäksi.

Mitä on sisäinen puhe

”Sisäinen puhe on ehdottoman tarpeellinen, sillä ilman sitä emme kuulisi omia ajatuksiamme emmekä tulisi niistä tietoisiksi (Pentti O.A. Haikonen ). Emme voi ajatella ellei meillä ole kieltä / välinettä, jolla kerromme ajatuksemme itsellemme. Puhe on tapa kommunikoida muiden, myös itsemme, kanssa. Ilman puhetta emme voi ajatella syvällisesti.

Sisäinen puhe mahdollistaa myös itsetarkkailun ja arvioinnin ja vaikuttaa tätä kautta itsetietoisuuteen.”

Pentti O.A. Haikonen sanoo: ”Ajatuskuviot on palautettava aistihavaintojen muotoon kytkemällä signaalit takaisin aistiaivokuorelle, jossa ne tulkitaan ikään kuin kuultavana puheena tai ikään kuin nähtävinä visuaalisina hahmoina.”

” Sisäistä puhetta on valveilla ollessa lähes mahdoton keskeyttää.” ” Jatkuva itsekseen puhuminen on tuon sisäisen takaisinkytkennän opettelua ja vahvistusta. ”

Sisäisen puheen kieli

Ajattelu siis ilmenee sisäisenä puheena. Jopa syntymästään kuuromykillä on sisäinen puhe, joka ei ilmene kuultuna, vaan enemmän visuaalisina ilmiöinä, viittomakielenä tai jopa kirjoitettuna tekstinä riippuen siitä, mitä kommunikointitapaa he ovat opetelleet. Me voimme ajatella monella kielellä (joita osaamme hyvin), myös viittomakielellä.

Aivokuvauksissa on havaittu sisäisen puheen liittyvän ajatteluun, muistiin ja tietoisuuteen riippumatta siitä, millä ”kielellä” sisäinen puhe tapahtuu. On jopa havaittu syntymästään kuuromykkien osoittavan vajavuutta ajattelemisessa, kunnes oppivat merkkikielen.

Sisäinen puhe / kieli on väline, jolla ajattelu tapahtuu.

Sisäisen puheen vaikutus

Sisäinen puhe on luonnollista. Me kaikki puhumme itsellemme läpi koko päivän. Sisäinen puhe vahvistaa ajatuksiamme. Se helpottaa muistamista ja ongelmien  ratkaisemista.

tytto onnistui

Sisäinen puhe voi tehdä meidät joko onnelliseksi tai onnettomaksi. Negatiivinen sisäinen puhe murentaa itsetuntoamme. Sisäinen minämme on varovainen ja epäileväinen luonnostaan. Se on kehittynyt pelkäämään pahinta.

Stressi ja uupumus johtuvat sisäisestä puheesta, joka on vienyt meidät alaspäin johtavaan kierteeseen, emmekä osaa katkaista sitä. Olemme osa näytelmää, jota sisäinen puhe pyörittää. Sisäisessä puheessa puhumme itsellemme ajatuksia ja uskomuksia. Puhumme itsellemme myös asioita, joita joku toinen on saattanut syöttää meille.  Sisäisellä puheellamme voimme joko jatkaa huonoja tapoja, jotka sairastuttavat meidät henkisesti ja fyysisesti. Tai sitten voimme puhua itsemme ulos negatiivisesta kierteestä ja siirtymään terveelisempään ja onnellisempaan elämään. Psykiatri pyrkii muuttamaan sisäistä puhettasi johtamalla sinua positiivisempaan suuntaan.

Sisäisesti puhumalla täydennät maailmankuvaasi. Teet itsellesi totta asioista, joiden uskot olevan totta. Katselet sitten maailmaa oman, ainutlaatuisen maailmankuvasi läpi.

Sisäinen puhe auttaa keskittymään

Sisäinen puhe auttaa meitä keskittymään käsillä olevaan asiaan ja onnistumaan, jos puheen sävy on kannustava. Sisäisessä puheessa käsittelemme asioita. Sen avulla opimme ja muistamme tärkeitä asioita. Sisäinen puhe ikäänkuin kertaa ja syventää oppimistamme. Urheilijoiden ”tsemppaus” on tyypillinen esimerkki tietoisesta sisäisen puheen ohjaamisesta ja hyödyntämisestä.

Sisäisen puheen on havaittu liittyvän ajatusten vaelteluun. Kun mielenkiintomme ei jaksa pysyä työssä tai opiskelussa, ajatukset karkaavat mielenkiintoisemmille alueille ja tietoisuus sen hetkisestä ympäristöstämme häviää.

Maailmankuva ja sisäinen puhe

Jos ajattelemme merkityksellisiä asioita, maailmankuvamme kehittyy. Jos taas ohjaamme ajatuksiamme hetkellisiin tunteisiin ja ajanvietteeseen, olemme ulkoisten ärsykkeiden varassa emmekä välttämättä opi ajattelemaan. Ajattelu muistuttaa vuoropuhelua, jossa sisäisen puheen avulla käsitellään asioita monelta eri suunnalta.

Sisäinen puhe on väline oppimiseen ja muistamiseen.

Sisäinen puhe on välineemme ymmärtää asioita paremmin. Se auttaa varautumaan vaaroihin, mutta sen avulla opimme ja muistamme. Se myös motivoi keskittymään hyviin ja tärkeisiin asioihin, jotka auttavat menestymään maailmassa.

Opit ja muistat mitä vain kunhan päätät tehdä niin. Sisäinen puheesi on ohjelma, jonka sisäinen tietokoneesi suorittaa, kun käsket sitä.

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.