Muistiinpanojen teko muistikortteja käyttäen

19,00 

Muistiinpanojen teko muistikortteja käyttäen.

Muistiinpanojen teko muistikorteillaSe on tehokkain menetelmä luentojen muistiinpanojen tekemiseen ja jopa muistiinpanoihin oppikirjoja lukiessasi.

Ethän lue muistiinpanojasi monotonisesti sivu sivulta ?

Muistikorttitekniikka muuttaa monotonisen kertaamisen aktiiviseksi muistiin palauttamiseksi.

Muistikorttitekniikkaa on perinteisesti eniten sovellettu kielten opiskeluun. Sitä voi kuitenkin käyttää kaikkeen, missä pyritään muistamaan yksittäisiä asioita. Jos opiskelet tenttiin ja opittava asia ei ole laajaa ymmärtämistä vaativa kokonaisuus, vaan mieluumminkin luettelomaista tietoa. Silloin se kannattaa opiskella muistikorttimenetelmällä.

Muistikorttipohjainen opiskelu on todettu useissa tutkimuksissa ( Wikipedia,  LifeintheFastLine, Dunlosky,) parhaaksi menetelmäksi. Erityisesti opiskeltaessa vieraiden kielten sanoja, fraaseja ja ylipäätään vaikeasti opittavia luetteloita, henkilöiden nimiä, termejä jne.

Nyt opettelemme käyttämään Anki muistikorttitekniikkaa opiskelun tukena luomalla itse aktiivisesti pakkoja luentomateriaaleista ja kirjoista.

Muistiinpanojen teko luennoista pitää tehdä niin, että siitä on myöhemmin helppo rakentaa muistikorttipakka.

Samoin voit lukea kirjoja niin, että alleviivauksia tehdessäsi ajattelet alleviivausten olevan muistikortin kääntöpuolella olevia vastauksia, joihin muistikortteja tehdessäsi luot kysymykset.

Tällä tavalla muistikortit ovat vähitellen sinulle TYÖKALU NRO 1

Tällä sivulla opit:

 • Valmiiden pakkojen hakeminen Ankiweb.net sivustolla
 • Omien pakkojen luonti, niin, että Anki esittää kortteja kumpaankin suuntaan:
 • Kysymys – Vastaus, Vastaus – Kysymys.
 • Luentojen muistiinpanot Cornell Notes menetelmällä ja Anki muistikortit
 • KINDLE E-Kirjat ja muistiinpanot Cornell Notesilla Ankiin
 • Front Back termien muuntaminen suomeksi Kysymys – Vastaus
 • Synkronointi

Katso video Muistikorttitekniikka

Muistikortit videokuva

 

 

 

 

Oppaassani ohjaan sinut käyttämään Anki muistikortteja luentomuistiinpanojen teossa ilman, että joudut käymään läpi pitkiä käyttöohjeita. Oppaassa on sekä video että pdf dokumentti.

Oppaan voit  ladata laitteellesi, kun olet maksanut ostoksesi.

En luovuta tietojasi minnekään. 

Et sitoudu mihinkään muuhun kuin tähän oppaaseen.

Jos et ole tyytyväinen, palautan rahasi.

Jaa tämä kavereille

Kuvaus

Muistiinpanojen teko muistikortteja käyttäen kannattaa opetella kunnollisesti.

 Korttipakan rakentaminen pitäisi tulla ”selkärangasta”, siis automaattisesti.

Katso esittelyvideo

Muistikorttitekniikan ( Flash Cards ) kehitti saksalainen Sebastian Leitner 1960 luvulla.

Se oli kortisto, jossa oikein muistettu kortti siirrettiin laatikossa seuraavaan lokeroon, jota sitten kuulusteltiin harvemmin. Lokeroita saattoi olla hyvinkin useita. Mitä etäämpänä lokero sijaitsi, sitä harvemmin se käytiin läpi.

Sittemmin kortisto on muuttunut digitaaliseksi ja siitä on useita sovelluksia, joista tunnetuin on ilmainen ANKIsrs.net.

ANKIsrs.net ositteessa toimiva sovellus on vanhin ja käytetyin tietotekninen sovellus muistikorttitekniikasta. Se luotiin aikanaan ilmaiseksi joka opiskelijan työkaluksi. Tiedostojen siirtonopeuksien kehityttyä sovellus siirtyi nettiin. Nettisovellukseen sisältyi myös toive, että hyvä yleispätevä korttipakka jätettiin nettiin julkiseen käyttöön. Näin syntyi ANKI yhteisö.

Tässä osiossa emme kuitenkaan keskity netissä valmiina olevien pakkojen hyödyntämiseen.

Anki muistikorttitekniikkaa kannattaa käyttää opiskelun tukena opiskeltaessa kieliä, oppikirjoja lukiessa ja luentomuistiinpanoja tehdessä.

Muistiinpanojen teko luennoista on viisainta hoitaa niin, että niistä saa helposti rakennettua muistikorttipakan. Tätä varten on kehitetty Cornel Notes menetelmä.

Kirjoja lukiessasi tee alleviivauksia ja ajattele alleviivausten olevan muistikortin kääntöpuolella olevia vastauksia, joihin muistikortteja tehdessäsi luot kysymykset.

Tällä tavalla muistikorteista tulee sinulle vähitellen TYÖKALU NRO 1

Muistikortit ovat siis muotoa KYSYMYS – VASTAUS.

Joissain tapauksissa voi olla järkevää, että kortteja käydään läpi myös muodossa VASTAUS – KYSYMYS järjestyksessä. Joskus taas voi olla järkevää jättää vastauskohta auki, jotta voisit itse kirjoittaa vastauksen. Joskus taas vastaus kannattaa esittää kuvana tai sanallisen lisäksi kuvana. Joskus taas on tärkeää liittää kysymykseen tai vastaukseen tai molempiin ääniraita.

Kaikki tämä tapahtuu yksinkertaisesti raahaamalla kortille ääni- tai kuvatiedosto.

Sujuva tekniikan käyttö vaatii tietysti harjoittelua.

Korteista muodostuva tiedosto on Ankissa Pakka ( Deck ).

Muistiinpanojen ja oppikirjojen kertaaminen muistikorttitekniikalla muuttaa monotonisen kertaamisen aktiiviseksi, koska sovellus edellyttää, että jokaisen kysymyksen kohdalla mietit vastausta. Kun mietit vastausta, aivosi päivittävät kyseiseen aiheeseen liittyviä assosiaatioita.

Assosiaatiot on aivoissamme se tapa, jolla muistaminen tapahtuu. Tieto, josta ei ole assosiaatiota mihinkään, ei tallennu pitkäkestoiseen muistiimme lainkaan.

Anki muistikortit haastavat aivosi ja muistisi päivittämään assosiaatioitasi joustavissa jaksoissa. Jaksot ovat erilaisia kertaamisen eri vaiheissa. Aluksi kertaaminen tapahtuu minuuttien, tuntien ja päivien jaksoissa. Myöhemmin, kun olet selvinnyt ensimmäisestä vaiheesta, kuulustelu siirtyy vuorokausiin ja kuukausiin.

Alla muutamia esimerkkejä aiheista, joista on olemassa valmiitakin Ankipakkoja.

 • Geometrian lauseet
 • Aritmetiikan yhtälöt
 • Rahoitus, Korkokaavat
 • Kemian kaavat
 • Alkuaineet
 • Yhtiöverotuksen pykälät
 • Perintökaaren pykälät
 • Tuloslaskelma kaava
 • Tasekaava
 • Taudit
 • Lääkeaineet
 • Ihmisen anatomia
 • Jne……

Tällä sivulla opit:

1. Valmiiden pakkojen hakeminen Ankiweb.net sivustolla

2. Omien pakkojen luonti, niin, että Anki esittää kortteja kumpaankin suuntaan:

Kysymys – Vastaus, Vastaus – Kysymys.

3. Luento muistiinpanot Cornell Notes menetelmällä ja Anki muistikortit

4. KINDLE E-Kirjat ja muistiinpanot Cornell Notesilla Ankiin

5. Front Back termien muuntaminen suomeksi Kysymys – Vastaus

6. Synkronointi

Oppaassa on sekä video että pdf dokumentti. Ne ohjaavat sinut käyttämään tekniikkaa ilman kaiken kattavien englannin kielisten oppaiden lukemista.

Käytä muistikorttitekniikkaa myös kielten opiskeluun sekä nimien, luetteloiden ja termien muistamiseen sivustoni oppailla.

Advertisements