Parhaat oppimisen menetelmat

15,00 

Opi tutkimuksien mukaan parhaat oppimisen menetelmät.

Opetuksessa keskitytään lähes pelkästään opetuksen sisältöihin eikä juurikaan opiskelijan valmentamiseen itsenäiseen opiskeluun. Jokaisen opiskelijan pitäisi tuntea parhaat oppimisen menetelmät. Niillä säästät aikaa ja opit paremmin.

Opiskelijat tähtäävät vain tenteistä suoriutumiseen, ei pitkäjänteiseen oppimiseen. He opiskelevat lähes ainoastaan käyttäen alleviivausta ja uudelleen lukemista menetelminään.

Opiskelija alleviivaa sivuja

 

 

 

 

 

 

Jo vuosikymmeniä on julkaistu tutkimuksia oppimista helpottavista menetelmistä. Ne eivät teknisestä luonteestaan johtuen ole saaneet suurta julkisuutta. Tämä tutkimus ei ole kokonaisvaltainen oppimisen tutkimus. Tämä keskittyy sisällön kertaamisen tai syventämisen menetelmiin. 

Kotona opiskelija siirtyy täysin amatöörimäisiin menetelmiin.

Opiskelumenetelmat kotona

Dunloskyn työryhmän valitsemat parhaat oppimisen menetelmät ovat:

 1. Opitun harjoittelu testaamalla
 2. Ajallisesti jaksotettu harjoittelu
 3. Limitetty harjoittelu,
 4. Syventävä selittäminen 
 5. Laajempi selittäminen omin sanoin 
 6. Uudelleen lukeminen 
 7. Alleviivaus  
 8. Yhteenvedon tekeminen 
 9. Avainsana
 10. Opitun tekstin hahmottaminen kuvallisesti

Lue oppaastani suomenkielinen, selväsanainen ja kuitenkin yksityiskohtainen selostus kustakin menetelmästä. Opas on Powerpoint tyyppinen ja helppolukuinen.

Oppaan voit  ladata laitteellesi, kun olet maksanut ostoksesi.

En luovuta tietojasi minnekään. 

Et sitoudu mihinkään muuhun kuin tähän oppaaseen.

Jos et ole tyytyväinen, palautan rahasi.

Kuvaus

Parhaat oppimisen menetelmät takaavat että et tuhlaa aikaasi vääriin tapoihin.

Dunlosky ja hänen kolleegansa kävivät läpi useista tutkimuksista oppimistekniikkoja ja menetelmiä , joita opettajat voisivat opettaa melko vähällä vaivalla ja ilman tietokoneiden käyttöä oppilailleen. He valitsivat 10 tehokkainta menetelmää. Tässä raportissa ei siis käsitellä tietokoneavusteisia menetelmiä lainkaan, vaikka lupaavia IT sovelluksia onkin olemassa. 

Työvälineiksi valituissa menetelmissä riittää:

 • kynä
 • paperi
 • muistikortit
 • kalenteri

John Dunlosky on psykologian professori ja kokeellisen oppimisen laitoksen johtaja Kentin Yliopistossa, Ohio:ssa. Hänen ryhmänsä tutkimustyö keskittyy omatoimiseen oppimiseen ja miten se vaikuttaa opiskelijan saavutuksiin elinaikana.

Olen laatinut suomenkielisen yhteenvedon heidän raportistaan.

 1. Opitun harjoittelu testaamalla ( practice testing ) esimerkiksi muistikorteilla (flash cards).
 2. Ajallisesti jaksotettu harjoittelu ( distributed practice ) muistikorteilla
 3. Limitetty harjoittelu, ( interleaved practice ) jossa eri tyyppisiä aiheita kerrataan limittäin sen sijaan, että kerrattaisiin aihe kerrallaan loppuun.
 4. Syventävä selittäminen ( elaborative interrogation )
 5. Laajempi selittäminen omin sanoin ( self explanation ) suhteessa aiemmin opittuun
 6. Uudelleen lukeminen ( rereading )
 7. Alleviivaus  ( hifhlighting ) ilman uudelleen lukemista
 8. Yhteenvedon tekeminen ( summarization )
 9. Avainsana menetelmä ( keyword mnemonic )
 10. Opitun tekstin hahmottaminen kuvallisesti ( imagery for text )

Tämän oppaan lisäksi kannattaa lukea myös sivustoni toinen opas ”Tehokas opiskelu”. Se ei sisällä opiskelun menetelmiä, vaan yleisempiä tyylejä ja tapoja, joiden avulla opiskelu on kevyempää, mutta samalla tehokkaampaa.

Advertisements