Siirry suoraan sisältöön
Pidä muististasi huolta

Pidä muististasi huolta.

29,00 

Pidä muististasi huolta. Se on tärkein omaisuutesi.

25 ikävuoden jälkeen aivojemme hermokytkökset alkavat haalistua ja hävitä nopeammin kuin uusia syntyy. Muistot haalistuvat, koska aivoissa on rajallinen määrä neuroneja. Uudet muistot pyyhkivät pois vanhempia, jo laimenneita muistoja.

Neuronien kytkökset vähenevät ellemme aktivoi aivojamme ja muistiamme. Aivomme aktivoituvat vasta, kun haastamme niitä opiskelmalla uusia asioita, kieliä, musiikkia ja harrastamalla. Tiiviit sosiaaliset kontaktit haastavat aivojamme joka hetki, kun tulkitsemme toisten ihmisten sanoja, eleitä ja tunteita.

Muistin kehittäminen tapahtuu helposti arjen valinnoilla. Muistista huolta pitävä elämäntapa piristää aivojasi, helpottaa stressiä ja lisää onnellisuuden tunnetta.

Yleensä kuvittelemme, että muistin kehittäminen ja parantaminen vaatii harjoituksia, joissa yritämme muistaa lukusarjoja, nimiä, luetteloita jne.

Kuvittelemme myös, että älykkyytemme ja muistimme on meille annettu jo geeneissä. Tutkimukset todistavat, että sekä älykkyyttä että muistia voi kehittää läpi elämän. Muistin kehittäminen on mahdollista sinullekin eikä se ole vaikeaa.

Parhaiten muistin kehittäminen tapahtuu arkielämän valinnoissa. Samalla parannat myös muuta hyvinvointiasi.

Sinä olet aivosi ja aivosi ovat muistisi. Kaikki muu sinussa voidaan korvata varaosilla.
Sinä olet ajatuksesi, tunteesi, muistosi, tietosi, taitosi. Näistä sinut tuntee perheesi, ystäväsi ja työtoverisi.
Huolehdi tärkeimmästä omaisuudestasi. Se ei ole vaikeaa. Se on elämäntapakysymys.


Sähköisessä kirjassa on 173 sivua sisältöä. Latauksen koko on 26 mb.

Latauslinkin PDF-kirjaan saat sähköpostilla heti maksettuasi tilauksen. Latauslinkki on voimassa 14 päivää.

Muisti on tärkein omaisuutesi.