Siirry suoraan sisältöön

Tutkitusti parhaat oppimisen menetelmat

Opiskelijat tähtäävät vain tenteistä suoriutumiseen, ei pitkäjänteiseen oppimiseen.

He opiskelevat lähes ainoastaan käyttäen

 • alleviivausta ja
 • uudelleen lukemista

menetelminään, vaikka tehokkaampiakin menetelmiä on.

Parhaat opiskelun menetelmät näyttävät olevan opiskelijoille tuntemattomia.

Opetuksessa keskitytään lähes pelkästään opetuksen sisältöihin eikä juurikaan opiskelijan valmentamiseen itsenäiseen opiskeluun.

Siis PARHAAT OPISKELUN MENETELMÄT jäävät opettamatta.

(Tutkijoiden kommentti USA.

Opetusmenetelmät oppilaitoksissa ovat ainakin Suomessa korkealuokkaisia.

Kotona opiskelija sitten siirtyykin täysin amatöörimäisiin menetelmiin

Opiskelumenetelmät koulussa ja kotona

Opiskelija itse, vanhemmat tai opettajat epäilevät oppilaalla olevan OPPIMISVAIKEUKSIA, vaikka todelliset ongelmat voivat olla oppimisen menetelmissä tai tavassa opiskella.

Jo vuosikymmeniä on julkaistu tutkimuksia oppimista helpottavista menetelmistä. Ne eivät teknisestä luonteestaan johtuen ole saaneet suurta julkisuutta.

Dunlosky ja hänen kolleegansa kävivät läpi tutkimukset ja valitsivat 10 menetelmää, joita opettajat voisivat opettaa oppilailleen melko vähällä vaivalla ja ilman tietokoneiden käyttöä.

Tässä raportissa ei siis käsitellä tietokoneavusteisia menetelmiä lainkaan, vaikka lupaavia IT sovelluksia onkin olemassa.

Työvälineiksi valituissa menetelmissä riittää: kynä, paperi, muistikortit ja kalenteri.

Dunloskyn ryhmän parhaiksi arvostamat menetelmät olivat:

 1. Opitun harjoittelu testaamalla ( practice testing ) esimerkiksi muistikorteilla (flash cards).
 2. Ajallisesti jaksotettu harjoittelu ( distributed practice ) muistikorteilla
 3. Limitetty harjoittelu( interleaved practice ) jossa eri tyyppisiä aiheita kerrataan limittäin sen sijaan, että kerrattaisiin aihe kerrallaan loppuun.
 4. Syventävä selittäminen ( elaborative interrogation )
 5. Laajempi selittäminen omin sanoin ( self explanation ) suhteessa aiemmin opittuun
 6. Uudelleen lukeminen ( rereading )
 7. Alleviivaus  ( highlighting ) ilman uudelleen lukemista
 8. Yhteenvedon tekeminen ( summarization )
 9. Avainsana menetelmä ( keyword mnemonic )
 10. Opitun tekstin hahmottaminen kuvallisesti ( imagery for text )
Dunloskyn parhaat menetelmät

Raportissa Dunlosky ja hänen ryhmänsä korostavat, että menetelmät eivät sovi rajoituksetta kaikkeen opiskeluun aiheesta riippumatta.

Dunlosky esittely

John Dunlosky on psykologian professori ja kokeellisen oppimisen laitoksen johtaja Kentin Yliopistossa, Ohio:ssa.

Hänen ryhmänsä tutkimustyö keskittyy omatoimiseen oppimiseen ja miten se vaikuttaa opiskelijan saavutuksiin elinaikana.

Jaa muillekin

TiLAA UUTISKIRJE

Kirjoitan uutiskirjeessäni vain sellaisista asioista, joista ei muussa mediassa ole kovin syvällisesti uutisoitu. Ymmärrän, että aikasi on tiukilla ja keskityn vain oleelliseen.