Siirry suoraan sisältöön

Ikääntymisen vaikutus muistiin

Aiemmin luultiin, että aivosolut eivät lisäänny lainkaan. Niitä ainoastaan häviää iän mukana joka päivä. Nyt on todistettu, että ikääntyneelläkin aivosolut lisääntyvät oikealla fyysisellä ja henkisellä treenillä.

Ikääntyneen muisti ei siis välttämättä heikkene lainkaan.

Muistiin painaminen hidastuu ikääntyessämme ilman sopivaa treeniä.

  • Keskittyminen vaikeutuu
  • Muistin prosessointinopeus hidastuu.
  • Hippokampus kutistuu (aivojen hakemisto)
  • Otsalohkon reseptorit ja neuronit heikkenevät

40 ikävuodesta lähtien havaitsemme muistimme heikenneen:

  • Unohdamme nimiä.
  • Unohdamme, mihin jätimme tavaroita.
  • Unohdamme juuri kuulemamme asian.
  • Unohdamme tapaamisia.
  • Unohdamme tehtäviä.

Tämä ei ole muistisairautta vaan melko normaalia.

Aivot vahvistuvat ahkerasta käytöstä. Tutkimukset osoittavat, että jatkuva, raskaskin ajattelutyö vahvistaa ikääntyneen aivoja ja muistia. Monilla paljon aivotyötä tekevillä 80 vuotiailla oli muisti 25 vuotiaiden tasolla.

On havaittu, että muistin ja aivojen treenaaminen toimii yli 90 silläkin. Treenaaminen parantaa siis aivojemme terveyttä iästä riippumatta. Koskaan ei ole liian myöhäistä harjoittaa aivoja.

Pittsburgin Yliopiston tutkimus vuodelta 2010 paljasti, että kevyellä liikunnalla ikääntyvien ihmisten muistista vastaavaa hippokampus kasvoi 2% samaan aikaan kuin ei liikkuvan kontrolliryhmän hippokampus supistui 1,4%.

USA:n terveysministeriö suosittelee aikuisilla 2,5 tuntia kevyttä, mutta reipasta liikuntaa viikossa.

Maastrichtin yliopiston tutkimuksen mukaan aktiivisuus ja sosiaaliset kontaktit paransivat ikääntyneiden ihmisten muistamista.

Kokemuksen mukanaan tuoma viisaus ei häviä. Kun kokemuksia on enemmän, on viisauttakin enemmän. Kumulatiivinen osaaminen ja viisaus kasvaa iän mukana ja korvaa muutoin heikentynyttä aivotoimintaa.

Tietokonepelien muistia ja aivoja parantavista ominaisuuksista ei ole riidatonta näyttöä. Tai paremminkin on näyttöä puolesta ja vastaan. Tietokonepelit parantavat visuaalisia ja motorisia kykyjä, abstraktia ajattelua, ongelman ratkaisua, nopeata huomiokykyä jne. Negatiivisina piirteinä mainitaan usein agressioiden lisääntyminen ja todellisuudesta vieraantuminen.

Liikunta, stressin vähentäminen, uni ja terveellinen ravinto sekä aktiivinen muistin ja aivojen käyttö jokapäiväisessä elämässä tutkimusten mukaan takaavat parhaiten aivojen ja muistin toiminnan.

Jaa muillekin